Job swap

Job swap er udveksling af lærere eller andet personale mellem to lande i typisk 1-3 uger. Der er dog også mulighed for længerevarende job swap (3-6 måneder eller længere).

Hvordan foregår et job swap?
Job swap - eller jobbytte - betyder, at man arbejder sammen med og bor privat hos en udenlandsk kollega under opholdet i udlandet og er vært, når kollegaen er på besøg i Danmark. Man følger sin kollegas hverdag - det kan være både på arbejdspladsen og ved at besøge lignende eller andre sektorrelevante institutioner eller skoler. Job swap kan foregå med lærerkolleger fra langt de fleste lande.

Hvem kan bytte job?
Jobbyttet kan være mellem to kolleger fra to lande, men det kan også være grupper af lærere. Bytningen skal foregå inden for det samme fagområde, dvs. lærer med lærer, en administrativt ansat med en administrativt ansat osv. Derudover skal de sproglige forudsætninger være i orden.

Hvordan får man etableret et job swap?
Skolens ledelse skal naturligvis være indforstået med jobbyttet, og i mange tilfælde sker det som en del af et internationalt projekt, skolen er involveret i.

Arbejde som underviser i udlandet

Hvis man vil undervise i et u-land, kan man søge lønnet eller frivilligt arbejde gennem en af u-landsorganisationerne herhjemme eller gennem en af de mange internationale organisationer.

Hvis man ønsker at arbejde som lektor på et udenlandsk universitet, kan man se, om der evt. findes en aftale under Lektoratsordningen mellem Danmark og det pågældende land.

Flere danske faglige foreninger er medlem af internationale netværk. Kontakt din egen forening vedrørende muligheden for at komme via dem, eller søg på Education International

Efteruddannelse i udlandet

Som lærer kan du også vælge at tage din efteruddannelse i udlandet, så du får både et fagligt og interkulturelt udbytte af dit efteruddannelsesophold. Gennem Erasmus+ for børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelser kan du via din skole/uddannelsesinstitution søge tilskud til et uddannelsesophold i et andet programland. Det er vigtigt at understrege, at du ikke kan søge som individ, men at din skole skal søge om et samlet projekt, hvor efteruddannelsesaktiviteter er en del af aktiviteterne under projektet. Der kan søges om tilskud til for eksempel undervisningsophold, kursusdeltagelse eller job shadowing.