Læs om hvilke overvejelser du skal gøre dig, hvis du flytter til udlandet med skolesøgende børn, eller hvis du går på en ungdomsuddannelse og overvejer et studie- eller praktikophold.

Gruppearbejde. Herunder kan du læse om de mange forskellige muligheder, der er for ophold i udlandet af kortere eller længere varighed på netop det uddannelsestrin, der er relevant for dig.

Under 'Grundskole' kan du blandt andet læse om, hvordan du finder hjælp til at finde den rette skole i udlandet til dit barn. Det er også her, du finder information om programmerne Erasmus+ for børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelser og Nordplus Junior.

Går du på en erhvervsuddannelse og har rejsefeber, kan du også finde information om, hvordan du kan komme afsted og hvilke muligheder, der er for økonomisk tilskud.

For dig på en gymnasial uddannelse findes der oplysninger om, hvordan du kan komme afsted på et skoleår i udlandet, om de internationale skoler United World Colleges og om hvad du kan gøre, hvis du gerne vil tage hele din uddannelse i udlandet.

Endelig kan du under punktet 'Dokumentation' læse om, hvordan du får papir på det, du har lært, så du kan dokumentere det over for eksempelvis fremtidige arbejdsgivere.

Værd at vide

Grundskole

Erhvervsuddannelse

Gymnasial uddannelse - udveksling og skoleophold

Gymnasial uddannelse - udvekslingsorganisationer

Gymnasial uddannelse - hele uddannelsen i udlandet

Dokumentation for dit udlandsophold