DSF er landsorganisationen for studerende i Danmark. DSF arbejder for bedre uddannelser og levevilkår for de studerende. DSF er uafhængig af partipolitiske interesser og har været med til at sætte uddannelses- og studenterpolitik på dagsordenen siden 1932.

DSF samler de studerende på landsplan. Organisationen består af 19 medlemsorganisationer på de videregående uddannelser, der beslutter hvilken politik landsorganisationen skal føre, og hvem der skal udgøre DSF's ledelse og organisation. "Hver medlemsorganisation arbejder for og på hver deres uddannelsesinstitution, og de varetager de studerendes interesser på lokalplan."

DSF arbejder også for de studerendes interesser internationalt - som en del af det nordiske samarbejde Nordisk Ordförandemöte (NOM) og den europæiske studenterorganisation European Student's Union (ESU). Dette arbejde foregår særligt i Internationalgruppe, en gruppe af aktive i DSF.

Du kan læse mere om DSF, og hvordan organisationen kan hjælpe dig på Danske Studerendes Fællesråds hjemmeside