Europa
Under denne overskrift finder du en række EU-lande samt EØS-landet Schweiz. På landesiderne får du en grundig beskrivelse af uddannelsessystemet og praktisk information om ophold og arbejde i det pågældende land.
Inden for EU
Når du rejser inden for EU's grænser, gælder en række bestemte forhold og rettigheder. Her kan du læse om dine rettigheder som EU-studerende, blandt andet om retten til fri bevægelighed inden for EU.
Europass: Vis hvad du kan
Europass består af fem elektroniske dokumenter, som du kan bruge til at dokumentere dine kompetencer.