Til videregående uddannelse i udlandet
Hvis du vil studere i udlandet, findes der forskellige muligheder for at få økonomisk støtte igennem nordiske programmer, EU's uddannelsesprogram Erasmus+ og andre tilskudsmuligheder, herunder SU, udlandsstipendium og udlandsstudielån.
Til grundskole eller ungdomsuddannelse i udlandet
Mens du går i skole eller på en ungdomsuddannelse, er der flere muligheder for at få tilskud til udlandsophold. Hvis du er over 18 år, kan du f.eks. søge om at få din SU med til udlandet. Du kan også søge om tilskud til et praktikophold.
Skatteforhold
Reglerne om skat er komplicerede, og derfor skal du kontakte skattemyndighederne inden afrejse for at få klar besked om skat og indtægt under netop dit udlandsophold. Her følger de generelle regler.