Under denne overskrift finder du en række EU-lande samt EØS-landet Schweiz. På landesiderne får du en grundig beskrivelse af uddannelsessystemet og praktisk information om ophold og arbejde i det pågældende land.
Belgien

Læs mere

Bulgarien

Bulgarien 180x120

Læs mere

Cypern

Cypern 180x120

Læs mere

Estland

Læs mere

Frankrig

Læs mere

Grækenland

Læs mere

Irland

Læs mere

Italien

Læs mere

Kroatien

Læs mere

Letland

Læs mere

Litauen

Læs mere

Luxembourg

Læs mere

Malta

Læs mere

Holland

Læs mere

Polen

Læs mere

Portugal

Læs mere

Rumænien

Læs mere

Schweiz

Læs mere

Slovakiet

Læs mere

Slovenien

Læs mere

Spanien

Læs mere

Storbritannien

Læs mere

Tjekkiet

Læs mere

Tyrkiet

Læs mere

Tyskland

Læs mere

Ungarn

Læs mere

Østrig

Læs mere

Ploteus

EU-kommissionen har samlet de vigtigste links om uddannelsesmuligheder i alle EU-medlemslandene på portalen Ploteus

Ploteus indeholder informationer til studerende, jobsøgende, vejledere og andre om europæiske uddannelsesmuligheder.

Inden for EU

Når du rejser inden for EU's grænser, gælder en række bestemte forhold og rettigheder. Som EU-studerende har du ret til fri bevægelighed og må derfor ikke nægtes adgang til uddannelse i et andet EU-land på grund af din nationalitet.

Læs mere