Cypern har et universitet og flere colleges, hvor du kan tage hele eller en del af din videregående uddannelse. På college og videregående niveau er undervisningssproget som regel engelsk. I skolerne er undervisningssproget græsk i den sydlige del af Cypern og tyrkisk i den tyrkisk-cypriotiske del.

Cypern er en østat i det østlige Middelhav, der ligger ca. 70 km syd for Tyrkiet og 400 km øst for den græske ø Rhodos.

Cypern var en del af det Osmanniske Rige fra 1500-tallet til slutningen af 1800-tallet, hvor øen blev overdraget til Storbritannien efter aftale med tyrkerne. Cypern blev britisk kronkoloni i 1825.

Efter mange års krig mod dels den engelske kolonimagt og dels indbyrdes mellem græsk-cyprioterne og tyrk-cyprioterne blev Cypern i 1960 erklæret for selvstændig republik. I 1974 invaderede og besatte tyrkiske tropper ca. 40 % af øen efter den græske Oberstjuntas kupforsøg mod den cypriotiske præsident, Ærkebiskop Makarios. I 1983 blev den tyrk-cypriotiske stat proklameret.

Græsk-cyprioterne og tyrk-cyprioterne har dog ikke lagt de indbyrdes stridigheder bag sig, og trods mange mæglingsforsøg er det ikke lykkedes at finde en løsning på konflikten. I dag er Cypern stadig delt i et græsk og et tyrkisk område, hvor der tales henholdsvis græsk og tyrkisk, og de to områder har også hver sin valuta.

1. maj 2004 blev Cypern formelt optaget i EU – der er dog truffet særlige foranstaltninger, hvad angår den tyrk-cypriotiske del af øen, hvilket betyder, at den gældende fællesskabsret indtil videre er suspenderet for denne del af Cypern.

Værd at vide

Erhvervsuddannelse i Cypern

Videregående uddannelse i Cypern

Økonomi og uddannelse

Arbejde i Cypern

Praktiske forhold

Generel info

Fakta om Cypern