Med en dansk gymnasial eksamen kan du søge ind på en videregående uddannelse i Estland. Undervisningen foregår som regel på estisk, men der findes stadig flere uddannelser og kurser på engelsk.

Estland er den nordligste og mindste af de tre baltiske republikker (Estland, Letland og Litauen), der i 1991 løsrev sig fra Sovjetunionen. Løsrivelsen medførte omfattende reformer af landets politiske og økonomiske struktur og indebar blandt andet et skift fra planøkonomi til markedsøkonomi. I maj 2004 fik Estland fuldt medlemskab af EU, og i dag regnes landet for det mest moderne og velstående af de baltiske lande.

Estland er tæt knyttet til Finland både sprogligt og kulturelt, og de fleste estere og finnere kan uden de store problemer forstå hinandens sprog. Estere forstår dog generelt bedre finsk end omvendt, bl.a. fordi mange mennesker i det nordlige Estland kan se finsk tv. Der bor desuden et stort russisk mindretal i Estland, som udgør omkring en fjerdedel af befolkningen.

Estland har traditionelt lagt stor vægt på uddannelse og kultur, og uddannelsesniveauet er på højde med det vesteuropæiske.

Værd at vide

Erhvervsuddannelse i Estland

Videregående uddannelse i Estland

Økonomi og uddannelse

Arbejde i Estland

Praktiske forhold

Generel info

Fakta om Estland