Der findes kun få videregående uddannelsesinstitutioner i Luxembourg. De fleste studerende i landet vælger at tage hele deres uddannelse i udlandet, f.eks. i Tyskland og Frankrig.

Luxembourg er et af de mindste lande i Europa. Landet består af 3 distrikter og er inddelt i 12 kantoner.
Ca. 37 % af befolkningen er udlændinge, hovedsageligt fra Portugal, Italien og Frankrig.

Der tales tre sprog i Luxembourg: Det nationale rigssprog luxembourgsk, som borgerne taler med hinanden i dagligdagen, samt fransk og tysk, som er de to officielle sprog, der bl.a. benyttes som skriftsprog i forbindelse med lovgivning og administration.

Værd at vide

Erhvervsuddannelse i Luxembourg

Videregående uddannelse i Luxembourg

Økonomi og uddannelse

Arbejde i Luxembourg

Generel info

Fakta om Luxembourg