Der er i dag mange udenlandske studerende på de videregående uddannelsesinstitutioner i Polen, især inden for medicin og økonomi. En stor del af de danske studerende, som søger til Polen, søger ind på studier inden for kunst, musik, drama og film.

Polen er i sin nuværende form et forholdsvis ungt land, som blev erklæret for en uafhængig republik efter 1. verdenskrig. Landets historie bærer et tungt præg fra anden verdenskrig, hvor Polen var centrum for nazisternes holocaust. I løbet af 1989 blev Polen det førende land i Centraleuropa i forhold til udviklingen hen imod et demokrati og markedsøkonomi. I 1990 fandt de første frie demokratiske valg sted i Polen efter lange perioder med strejker og politisk modstandsbevægelse.

Den 1. maj 2004 blev Polen medlem af EU. Efter optagelsen i EU udviklede den polske økonomi sig særdeles positivt. I 2009 var Polen det eneste EU-land, der oplevede positive vækstrater, men landet har det sidste par år alligevel mærket den internationale økonomiske krise i form af lavere vækst og stigende arbejdsløshed. Polen er Danmarks vigtigste marked i Øst- og Centraleuropa, og på globalt plan Danmarks tiende største samarbejdspartner.

Det polske uddannelsessystem har undergået betydelig udvikling inden for de sidste ti år med en stigning i bl.a. antallet af videregående uddannelsesinstitutioner, et større antal unge, der får en uddannelse, og en større grad af samarbejde mellem polske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Mange videregående uddannelsesinstitutioner i Polen tilbyder undervisning på engelsk.

Den polske kultur og videnskab bærer stadig præg af adskillige glansperioder op gennem historien, blandt andet 1400- og 1500-tallet, hvorfra den mest kendte skikkelse stammer, nemlig astronomen Nicolaus Kopernikus.

Værd at vide

Erhvervsuddannelse i Polen

Videregående uddannelse i Polen

Økonomi og uddannelse

Arbejde i Polen

Praktiske forhold

Generel info

Fakta om Polen