I 2003 blev den rumænske uddannelseslov ændret således, at den obligatoriske undervisningspligt nu er forlænget fra 8 til 10 år, dækkende elevens 6. til 16. år. Det rumænske skolesystem bærer desuden præg af en stor vægt på tekniske og erhvervsmæssige uddannelser.

Rumænien er et parlamentarisk demokrati med en republikansk forfatning (siden 1990). Statsoverhovedet er en præsident, som vælges hvert femte år. Rumænien blev medlem af EU i 2007.

Rumænien har fastlandsklima med store temperaturforskelle mellem sommer og vinter. De største udsving findes i Transsylvanien med minus 5 °C i januar og 20 °C i juli. Den mest udbredte religion er den rumænsk-ortodokse kristendom, som praktiseres af ca. 70 % af befolkningen. Den resterende befolkning er romersk-katolske eller protestanter.

Rumænien er et af de fattigste lande i Europa, på trods af at landet oplevede en høj økonomisk vækst i perioden 2001-2008. Vækstudsigten for 2013 ligger på 1,3 %.

Igennem Naboskabsprogrammet bistod Danmark igennem flere år Rumænien gennem en række mindre, målrettede EU-forberedelsesprojekter. Rumæniens deltagelse i Naboskabsprogrammet ophørte da låndet blev optaget i EU i 2007. Den danske samhandel med Rumænien har inden for de sidste år oplevet en stigning. Danmark eksporterede i 2010 for godt 1600 mio. DKK varer til Rumænien, mens den rumænske eksport til Danmark udgjorde godt 600 mio. DKK.

Værd at vide

Erhvervsuddannelse i Rumænien

Videregående uddannelse i Rumænien

Økonomi og uddannelse

Arbejde i Rumænien

Praktiske forhold

Generel info

Fakta om Rumænien