I Spanien foregår undervisningen på de videregående uddannelser primært på spansk. Siden 2010 er der sket en stigning i engelsksprogende bachelor- og masteruddannelser på de fleste spanske universiteter. Mange spanske universiteter tilbyder sprogkurser i sommerperioden. Du har mulighed for at søge arbejde i Spanien, men arbejdsløsheden i landet er høj. Der kan blandt landets 17 regioner være betydelige forskelle på, hvordan uddannelse planlægges og administreres.

Spanien består af 50 provinser, som er inddelt i 17 såkaldte autonome områder (comunidades autónomas), hvoraf nogle har egne sprog, der adskiller sig meget fra spansk. Det drejer sig om de såkaldte autonome provinser: Katalonien, Galicien og Baskerlandet, hvor der blandt andet undervises på det lokale sprog på mange af de videregående uddannelsesinstitutioner.

Selvstyret med Spaniens 17 ”autonomier” (selvstyrende regioner) omfatter også uddannelsessystemet. Der er for alle uddannelsesniveauer fastsat nogle nationale retningslinjer, men selvstyret betyder også, at der er forskelle på uddannelse i de enkelte regioner.

I mange år var landet en diktaturstat, men efter Francos død i 1975 blev der indført demokrati. I 1986 blev Spanien medlem af EU. Disse begivenheder har præget udviklingen i Spanien og blandt andet fremmet kontakten med udlandet, og der er blevet indført store reformer på mange områder.

Den spanske økonomi er blevet voldsomt ramt af finanskrisen, og det er først i 2014, at den spanske økonomi viser en svag fremgang.

Værd at vide

Erhvervsuddannelse i Spanien

Videregående uddannelse i Spanien

Økonomi og uddannelse

Arbejde i Spanien

Praktiske forhold

Generel info

Fakta om Spanien