I Tyskland findes der en del videregående uddannelsesforløb på engelsk, især inden for det tekniske, økonomiske og naturvidenskabelige område, men også inden for humaniora. Mange danske EUD-elever tager i praktik i Tyskland.

Tyskland består af 16 delstater (Länder). De enkelte delstater har udstrakt selvstyre og kan på områder som miljø, kultur og uddannelse i vidt omfang gennemføre deres egen lovgivning.

Efter genforeningen i 1990 er Tyskland Europas største land med meget store regionale forskelle både i øst og vest. Forskellene ses på mange områder, f.eks. på lønningerne, som stadig ligger en del lavere i øst i forhold til vest. Genforeningen har bragt velstand for mange, men millioner af mennesker er blevet arbejdsløse.

Tyskland er verdens 3. største industrination (efter USA og Japan). De største industrier er bilindustrien, elektronikindustrien og den kemiske industri. Genopbygningen af det tidligere Østtyskland har fået bygge- og anlægsbranchen til at vokse, og Tyskland er Danmarks største eksportmarked inden for byggesektoren.

Værd at vide

Erhvervsuddannelse i Tyskland

Videregående uddannelse i Tyskland

Økonomi og uddannelse

Arbejde i Tyskland

Praktiske forhold

Generel info

Fakta om Tyskland