Kontaktinfo for institutionernes kontorer

De fleste videregående uddannelsesinstitutioner har et internationalt kontor, hvor du kan indhente kvalificeret viden om studierelevante udlandsophold. Kontoret vil som hovedregel kunne fortælle dig om de muligheder for udlandsophold, som din uddannelsesinstitution kan tilbyde. Derudover vil de ofte kunne vejlede dig om de forskellige aspekter i forhold til et studierelevant udlandsophold, lige fra SU-regler over bolig i udlandet til den faglige kvalitet ved de mulige modtager uddannelsesinstitutioner.

Der er dog stor forskel på, hvordan de internationale kontorer er organiserede ved de videregående uddannelsesinstitutioner. Visse steder står det internationale kontor for al information om studierelevante udlandsophold, og andre steder er meget af arbejdet udlagt til de enkelte fakulteter, institutter, linjer osv. Det internationale kontor vil dog altid kunne hjælpe dig videre i din søgen efter det helt rigtige udlandsophold for dig.

Du kan finde kontaktinformation for institutionernes internationale kontorer i det nedenstående hjælpeafsnit. Vi linker her til kontorernes hjemmesider. Vær imidlertid opmærksom på, at du som studerende på en institution ofte vil have adgang til en del ekstra information via dit lokale intranet. Ofte vil en institution her have materiale om aftaler med andre universiteter, beretninger fra tidligere ophold etc.

Værd at vide

Universiteternes internationale kontorer

Professionshøjskolernes internationale kontorer

Erhvervsakademiernes internationale kontorer

Kunstneriske uddannelsers internationale kontorer

Maritime uddannelsers internationale kontorer