Fródskaparsetur Føroya er Færøernes universitet. Her kan du søge ind med en dansk gymnasial uddannelse. Der findes også to navigationsskoler, hvor du blandt andet kan tage en skibsføreruddannelse. Går du på en erhvervsuddannelse, kan du komme i praktik på Færøerne.

Færøerne er placeret næsten midt imellem Island, Norge og Skotland. Øgruppen består af 18 øer adskilt af smalle sunde. Alle øerne med undtagelse af en er beboede.

Overleveringen siger, at irske munke i det 8. århundrede opdagede og bosatte sig på Færøerne med deres får. Fra omkring år 800 koloniserede nordmænd Færøerne, og fra 1380 blev Færøerne og Norge forenet med Danmark. I 1816 fik Færøerne status som amt i kongeriget Danmark.

Hjemmestyreloven trådte i kraft 1948, efter at Færøerne havde været besat af englænderne under 2. Verdenskrig. Det betød, at Færøerne blev et selvstyrende folkesamfund i Danmark med mulighed for at overtage beslutningsmyndighed og det økonomiske ansvar for en række områder. Færøerne er i dag hverken medlem af EU eller EØS.

Hovederhvervet er fiskeri, og næsten 100 procent af eksportindtægterne stammer fra fisk og fiskeprodukter. Heraf udgør fiskeopdræt med laks og ørred 25 procent.

Det færøske uddannelsessystem består af ni års skolepligt i folkeskolen, fem forskellige slags gymnasiale uddannelser der alle svarer til det danske niveau, erhvervsskoleuddannelser der kan tages efter folkeskolen og uddannelse på videregående niveau.

Nordens hjemmeside kan du læse mere om de forskellige niveauer.

Man taler færøsk på Færøerne, men der undervises i dansk allerede fra første klasse og de fleste færinge forstår og taler godt dansk.

Værd at vide

Erhvervsuddannelse på Færøerne

Videregående uddannelse

Økonomi og uddannelse

Arbejde på Færøerne

Praktiske forhold

Generel info

Fakta om Færøerne