Island har mange udenlandske studerende, og en del universiteter har kurser på engelsk. Med en dansk gymnasial eksamen kan du søge ind på de videregående uddannelser i Island på lige fod med islændinge.

Island ligger i Nordatlanten ca. 800 km nordvest for Skotland. Landet har en meget varieret natur med bjerge, fjorde, gletsjere og vulkaner. Ca. 65 procent af befolkningen bor i Reykjavik, som er verdens nordligste hovedstad.

Fiskeindustrien er den mest dominerende industri i Island, men også energiproduktion er en stor industri. Størstedelen af produktionen kommer fra vandkraft, og man forsker en del i geotermisk energiproduktion, da Island har mange varme kilder. Der dukker desuden mange nye industrier op især inden for højteknologi, bioteknologi og også inden for softwareudvikling.

Det islandske uddannelsessystem er opdelt i fire niveauer: børnehave, grundskole for børn i alderen 6-16, fortsættende skoleuddannelser for alle, der har afsluttet grundskolen eller er fyldt 18 år, samt universiteter og højere læreanstalter for dem, som har afsluttet en ungdomsuddannelse. På Nordens hjemmeside kan du læse mere om det islandske uddannelsessystem.

Island er ikke medlem af EU, men deltager i EØS (Europæisk Økonomisk Samarbejdsaftale). Det betyder blandt andet, at Island er med i EU's uddannelsesprogrammer. Island søgte i 2009 om EU-medlemskab og er igennem godt en tredjedel af forhandlingskapitlerne med EU. Islands regering har i maj 2013 besluttet at sætte optagelses-forhandlingerne på pause.

Værd at vide

Videregående uddannelser i Island

Økonomi og uddannelse

Arbejde i Island

Praktiske forhold

Generel info

Fakta om Island