Du kan tage hele eller en del af din uddannelse i Norge. De nordiske lande har indgået en aftale, som sikrer fri bevægelighed, så du nemt kan komme i praktik eller søge arbejde i Norge.

Norge strækker sig 1.752 km fra syd til nord, og ca. halvdelen af landet ligger nord for polarcirklen. Landet er delt op i fylker, som svarer til de tidligere danske amter.

Historisk set har Norge været et relativt fattigt bondesamfund, men med opdagelsen af enorme olie- og gasreserver i den norske undergrund har landet i løbet af de sidste årtier udviklet sig til et af verdens rigeste.

Det norske sprog har to officielle skrevne former, nemlig bokmål og nynorsk. Bokmål er udviklet på grundlag af dansk skriftsprog, hvorimod nynorsk er udviklet på basis af norske dialekter. Derudover tales der samisk, som bruges af en etnisk minoritet kaldet samerne i det nordligste Norge.

Norge er ikke medlem af EU, men deltager i EØS (Europæisk Økonomisk Samarbejdsaftale). Det betyder blandt andet, at Norge er med i EU's uddannelsesprogrammer.

Værd at vide

Erhvervsuddannelse i Norge

Videregående uddannelse i Norge

Økonomi og uddannelse

Arbejde i Norge

Praktiske forhold

Generel info

Fakta om Norge