Sverige ligger ikke mange kilometer fra Danmark, men byder alligevel på helt andre oplevelser og muligheder for job og uddannelse. Du kan både tage din ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse i Sverige.

Sverige er det femtestørste land i Europa og strækker sig 1.600 km fra nord til syd. Landet er delt op i 21 län, som svarer til de gamle amter i Danmark. Sverige er et af verdens mest lige lande i forhold til indkomstfordeling og har et af verdens laveste niveauer af fattigdom. Balancen mellem social lighed og økonomisk velstand står centralt for den svenske samfundsmodel, og ligheder til den danske model kan således understreges.

Den svenske erhvervssektor er særlig stærk inden for videns-tunge industrier som informations- og kommunikationsteknologi og biomedicin. Uddannelsesniveauet er generelt højt i Sverige, og al uddannelse i det offentlige uddannelsessystem er gratis. Du kan læse mere om det svenske uddannelsessystem på Sveriges officielle hjemmeside.

Der bor et stort finsktalende mindretal (ca. 300.000) i Sverige. Samlet set er cirka 15 procent af den svenske befolkning af udenlandsk oprindelse, heraf mange fra Balkan og Mellemøsten.

Sverige blev medlem af EU i 1995 og har ligesom Danmark valgt ikke at indføre euroen, men at bevare den svenske krone. Den svenske økonomi klarer sig generelt godt, og siden 1990'erne har Sverige oplevet højere økonomiske vækstrater end flere EU-lande.

Mød Ann-Sophie, der læser sociologi på Lunds Universitet.

Værd at vide

Erhvervsuddannelse i Sverige

Videregående uddannelse i Sverige

Økonomi og uddannelse

Arbejde i Sverige

Praktiske forhold

Muligheder i Skåne

Generel info

Fakta om Sverige