Her kan du bl.a. læse om mulighederne for ophold i USA, Canada, Australien og New Zealand m.fl. Disse lande er blandt de mest populære, når danske studerende skal finde et studierelevant udlandsophold. Landene tilbyder generelt på uddannelse på højt niveau og særligt i USA er det muligt at finde uddannelser blandt verdens bedste. Afsnittet beskriver endvidere mulighederne for ophold i Japan. Afsnittet vil løbende blive udvidet med flere lande.
Australien

Venskabsforeningen mellem Danmark og Australien/New Zealand, formidler kontakt til de australske uddannelsesinstitutioner. Du kan også komme på såkaldt Working Holiday i Australien i forbindelse med et ferie-, studie- eller praktikophold.

Læs mere

Canada

Canada har gode uddannelsesmuligheder for udenlandske studerende. Flere danske uddannelsesinstitutioner har udvekslingsaftaler med canadiske universiteter. Du kan også tage på sprogkursus i Canada, hvor der både tales engelsk og fransk.

Læs mere

Japan

I Japan findes der 13 universiteter, som har uddannelser på engelsk. Engelsksprogede programmer udbydes i Japan i stigende grad, hovedsagelig på overbygningsniveauet. Der findes desuden en række legater til studerende, som ønsker at komme på studieophold i Japan.

Læs mere

New Zealand

Der sker i disse år en stor stigning i interessen for at studere i New Zealand. Venskabsforeningen mellem Danmark og Australien/New Zealand formidler kontakt til de newzealandske uddannelsesinstitutioner. Der er også gode muligheder for at komme på sprogophold i New Zealand.

Læs mere

USA

USA har mange uddannelsestilbud inden for videregående uddannelse. Danmark-Amerika-Fondet/Fulbright-Kommissionen uddeler stipendier og vejleder studerende, som ønsker at komme på uddannelsesophold i USA. Der er også gode muligheder for at komme i praktik i USA.

Læs mere