Brasilien er Sydamerikas største land og har de seneste år oplevet en hastig økonomisk vækst, der har placeret landet solidt på det globale marked. Der er sket store uddannelsesmæssige fremskridt, og Brasilien spiller en stigende rolle i den internationale uddannelsesmobilitet. Med store politiske, økonomiske og ikke mindst kulturelle omvæltninger kan et ophold i Brasilien byde på store faglige og kulturelle oplevelser.

Det brasilianske uddannelsessystem er opdelt i tre niveauer: fundamental, intermediate/secondary og higher education.

Fundamental education er obligatorisk for børn i alderen 6-14 år og varer 9 skoleår. Intermediate/secondary education er af tre års varighed og er obligatorisk for adgang til studieprogrammer under higher education.

Videregående uddannelse opdeles i Brasilien i grunduddannelse og overbygning. Grunduddannelse varer mellem tre og fem år, overbygning mellem et og to år.

Brasilien blev officielt opdaget af portugisiske opdagelsesrejsende og var fra det 16. til det 19. århundrede en portugisisk koloni, hvorfor hovedsproget i Brasilien i dag er portugisisk, og mange andre aspekter af den brasilianske kultur er også præget af den portugisiske arv. Brasilien blev selvstændigt i 1822. Landet er i dag en føderal republik og har et parlamentarisk demokrati med et præsidentielt styre.

Brasilien har det sidste årti oplevet stærk økonomisk vækst, der bl.a. har betydet en hastigt voksende, købestærk middelklasse, faldende arbejdsløshed og en støt voksende brasiliansk tilstedeværelse på det globale marked.

Uddannelses- og Forskningsministeriet åbner derfor et innovationscenter i Brasilien, der vil bistå danske forskere og virksomheder med netværk og adgang til bedste forsknings- og innovationsmiljøer i landet.

Mød Tanja, som har været i Brasilien

Værd at vide

Erhvervsuddannelse i Brasilien

Videregående uddannelse i Brasilien

Økonomi og uddannelse

Arbejde i Brasilien

Praktiske forhold

Generel info

Fakta om Brasilien