Indien er verdens største demokrati, mest befolkningstætte land og verdens fjerde største økonomi. Indien er i stigende grad et afgørende marked for internationale virksomheder, og et ophold i Indien kan bl.a. give indsigt i de muligheder og udfordringer, som et af verdens største vækstlande står over for i dag. På videregående niveau er det indiske uddannelsessystem verdens tredjestørste, og det huser omkring 45.000 uddannelsesinstitutioner.

Det indiske subkontinent blev samlet som ét land under briternes kolonistyre. I 1947 fik Indien – der på det tidspunkt også udgjorde det nuværende Pakistan –  sin selvstændighed. Indien er i dag en sekulær, demokratisk republik med en føderal regeringsform. Landet ledes af en central regering sammen med 28 delstatsregeringer.

Indien er et land på vej frem: Landet har i flere år haft status som verdens næsthurtigst voksende økonomi og spås inden for de næste par år at blive en af verdens tre største økonomier sammen med USA og Kina. Samtidig bor en meget stor andel af verdens befolkning i Indien – i 2012 var Indiens befolkning på godt 1,2 milliarder – og landet spiller alene gennem sin størrelse og økonomiske sværvægt en meget vigtig rolle i international politik og økonomi.

Indien er i stigende grad et afgørende marked for internationale og danske virksomheder, og Danmark har etableret et innovationscenter i New Delhi/Bangalore, der bl.a. skal hjælpe danske virksomheder med forskning og innovationsdrevne behov på det indiske marked. Du kan læse om de nye danske innovationscentre her

Indien er også kontrasternes land – selv om den hastige økonomiske vækst har løftet mange ud af fattigdom og har bidraget til en voksende middelklasse, er forskellen på rig og fattig i landet stadig meget stor.

Uddannelse i Indien gennemgår ligesom mange andre dele af det indiske samfund betydelige omvæltninger i takt med landets økonomiske vækst, og uddannelse ses som en vigtig faktor for vedvarende og inkluderende økonomisk vækst.

På videregående niveau er Indiens uddannelsessystem verdens tredjestørste. Uddannelse i Indien varetages centralt af Ministry of Human Resource Development, hvor videregående uddannelse hører under Department of Higher Education. De 28 indiske delstater har imidlertid en betydelig frihed til selv at tilrettelægge undervisningen. Engelsk har officiel status som ”associate language” – dvs. engelsk bruges som primært sprog inden for politik, administration og handel, og engelskniveauet i Indien er generelt forholdsvist højt. På flere lokale uddannelsesinstitutioner er undervisningssproget på det lokale sprog.

Værd at vide

Erhvervsuddannelse i Indien

Videregående uddannelse i Indien

Økonomi og uddannelse

Arbejde i Indien

Praktiske forhold

Generel Info

Fakta om Indien