En meget stor andel af den globale vækst forventes i de kommende år at komme fra verdens nye vækstlande. Disse er lande, der over en relativ kort tidsperiode har oplevet en hastig økonomisk vækst og har gennemgået store politiske ændringer. Det er med til at skabe en forskydning af det globale økonomiske tyngdepunkt fra det traditionelle centrum i vesten til i stigende grad disse nye vækstøkonomier i særligt øst, men også i syd.

Allerede omkring 2025-2030 forventes de fire BRIK-lande (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) at have overhalet G7-økonomierne og i kombination med de andre nye vækstlandes hurtige udvikling, betyder det både helt nye muligheder, men også nye udfordringer, for lande i verdens traditionelle økonomiske centrum.

Ligeså vel som disse nye vækstlande er potentielle samarbejdspartnere – som lande som Danmark kan gavne af at have som afsætningsmarkeder og som partnere inden for forskning og innovation – er de også konkurrenter, og det er en balance der nu er stor bevågenhed omkring. Politisk, såvel som i erhvervslivet og i uddannelsesverdenen.

Inden for uddannelse og forskning har Danmark oprettet Innovationscentre i udvalgte nye vækstlande, der skal hjælpe danske virksomheder og forsknings- og innovationsinstitutioner med at tiltrække ny viden, talent og investeringer samt omsætte viden til vækst.

I maj 2012 lancerede regeringen en overordnet vækstmarkedsstrategi, der i første omgang blev suppleret af konkrete markedsstrategier for BRIK-landene. I efteråret satte regeringen arbejdet med de såkaldte andenbølgelande i gang. Du kan læse mere om strategierne for Danmarks indsats på de nye vækstmarkeder her

Et ophold i et af de nye vækstlande kan give et vigtigt førstehånds indtryk i denne udvikling, og kan bidrage til en stor forståelse for de valg og fravalg de nye vækstøkonomier har taget og tager for at nå deres mål, samt de udfordringer og muligheder de som verdens nye økonomiske vækstcentre står over for. Erfaringer, der kan tages med hjem til Danmark, og som der uden tvivl vil være efterspurgt de næste mange år.

Hvordan du tager ud – som studerende, som ansat på en lokal, dansk eller international arbejdsplads, som frivillig eller som praktikant – er en stor beslutning, og det er vigtigt at du grundigt overvejer, hvad du gerne vil have ud af dit ophold. Skal du eksempelvis studere er det muligt, at et universitet i Sydkorea er særligt godt ranket inden for dit felt.

De fleste af vækstlandene har en væsentlig anden kultur end den vestlige kultur, som vi kender fra bl.a. Danmark, Europa og USA. Det er derfor hensigtsmæssigt, at du forbereder dig godt og søger viden om f.eks. landet, uddannelsesinstitutioner og praktikpladsen, før du vælger dit ophold.

Her kan du læse om forskellige, udvalgte vækstlande og få inspiration til, hvor du kan tage hen.