Rusland er med et areal på over 17.000.000 kvadratkilometer verdens største land. Den russiske økonomi har de sidste ti år gennemgået en stor udvikling, karakteriseret af modernisering og høj økonomisk vækst. Et ophold i Rusland kan byde på store indsigter i et land i stor udvikling- både politisk og økonomisk.

Den russiske sovjetrepublik var, med Moskva som hovedstad, Sovjetunionens kerne indtil unionens opløsning i 1991. Det moderne Rusland - Den Russiske Føderation - har eksisteret siden vedtagelsen af landets forfatning i 1993, og landet er i kraft af sin enorme størrelse, rigdom på naturressourcer og store økonomiske potentiale en vigtig aktør inden for international politik og økonomi.

På uddannelsesområdet betød Sovjetunionens opløsning en række vigtige reformer, hvoraf de mest gennemgribende ændringer er sket på videregående niveau, i forhold til både uddannelsernes indhold og i forhold til de enkelte institutioners lokale autonomi, der generelt er blevet øget.  Rusland har desuden indført et 11-årigt gymnasialt uddannelsesniveau (mod før 10-årigt) samt en opdeling af universitær uddannelse i en bachelor- og en masteruddannelse, i modsætning til tidligere, hvor en universitetsuddannelse var samlet under én grad.

Overordnet set er det russiske uddannelsessystem opdelt i et grundniveau med 9 års obligatorisk skolegang, et gymnasialt niveau med enten 2 års almen gymnasial eller 3-5 års erhvervsgymnasial uddannelse og videregående uddannelse opdelt i bachelor- og masterniveau.

Værd at vide

Erhvervsuddannelse i Rusland

Videregående Uddannelse i Rusland

Økonomi og uddannelse

Arbejde i Rusland

Praktiske forhold

Generel info

Fakta om Rusland