Ditte Iskou Bertelsen læser på bioanalytikeruddannelsen på University College Lillebælt i Odense. Hun har været på praktikophold i 3 måneder i Ho Chi Minh City i Vietnam på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Børnehospitalet Nr.1.

Udveksling i Ho Chi Minh City

Hvad var det sværeste før dit ophold?

Det sværeste før vi tog af sted var at tage beslutningen om at rejse ud, særligt fordi det var så langt væk. Derudover var der også mange praktiske ting, der skulle ordnes, som var en udfordring. Men det var alt sammen med til at gøre os klar til at rejes ud.

 

Hvad var det sværeste under dit ophold?

Det var hårdt at være væk fra kæreste og familie, men så er det godt, at der både er Skype og e-mail, så man løbende kunne være i kontakt. Det var også hård at møde så anderledes en verden, end den vi er vant til i Danmark. Det var utroligt spændende at se et land, som har været igennem så meget krig, stadig kan rejse sig og være klar til udvikling.

Det var samtidigt svært at se så store skel mellem rig og fattig. Vi mødte nogle unge studerende som fortalte, at vi som danskere (europæere og vesterlændinge) havde større chance for at få job i Vietnam end en vietnameser med både uddannelse og erfaring, selv indenfor områder vi ikke kender til. De var meget overrasket over, at det ikke fungerede sådan i Danmark, hvor der både ses på CV og ansøgning.

Under vores ophold oplevede vi også at få stjålet en taske, ved at to på en motorcykel kom op på siden af os og rev den af min veninde. Det var utroligt hårdt, men det havde det også været, hvis det var sket i Danmark, men vi havde heldigvis nogle utrolig søde kollegaer, fra den afdeling vi var på, som hjalp os med at melde det til politiet og tog os med ud, så vi ikke lod det styre vores ophold.

 

Hvad var den største oplevelse?

Den venlighed vi mødte blandt både kollegaerne på sygehuset, men også dem vi mødte rundt på vores tur gjorde helt sikker, at turen var alt værd.

Vi var meget sammen med nogle af pigerne fra afdelingen, ude og spise, i biografen og vi blev inviteret til to et-årsfødselsdagsfester. Vi var også med afdelingen på picnic, hvor vi var ude for en masse udfordringer. Det var virkeligt sjovt og lærerigt.

 

Hvad var de største udfordringer?

Det er stadigt svært at forholde sig til en så anderledes kultur, i forhold til den vi kender fra Danmark. Det var udfordrende fordi, at der var mange, der levede under kummerlige forhold, som vi ikke oplever herhjemme. Det skal nævnes, at det også var kulturforskelle, vi rejste ud for at opleve, for selvom der er stor fattigdom i Vietnam, er der også en anden indstilling til fremmede. Alle vi mødte var virkelig venlige og ville gerne vise os det gode ved landet, og de gjorde alt for, at vi fik en fantastisk tur.

 

Ville du gøre noget anderledes?

Jeg ville gerne have været hurtigere til at finde ud af, at jeg ville i udenlandspraktik. Det ville have gjort, at vi kunne have sat os bedre ind i kulturen og landet og planlagt vores tid bedre.

 

Hvad har du fået ud af opholdet?

Jeg synes, at jeg har fået meget ud af at have været af sted. Bare det at rejse ud og opleve et så anderledes land på så tæt hånd, som man gør, når man arbejder med de lokale. Det var utroligt spændende både at opleve hospitalet og landet.

Rent fagligt var det bedre, end jeg havde forventet. Jeg lærte rigtig meget om andre måder at udføre analyser på med et mindre økonomisk råderum, men jeg lærte også, hvor heldige vi er i Danmark, bare det at vi har handsker og udsugning i laboratorierne.

Derudover er jeg blevet mere selvstændig af at have været på udlandsophold.