Hvis du gerne vil rejse til udlandet for at studere eller arbejde, er det vigtigt at tænke på anerkendelse af din uddannelse. Dels hvordan din danske uddannelse bliver anerkendt i udlandet og dels hvordan den uddannelse, du tager i udlandet, anerkendes i Danmark.

Nedenfor under 'Værd at vide' kan du læse mere om, hvilke muligheder du har for at sikre, at din danske eller udenlandske uddannelse bliver anerkendt.

Få dit svendebrev eller eksamensbevis på engelsk
Er du i gang med en erhvervsuddannelse, kan du med fordel bruge Europass Certificate Supplement, som er en kort beskrivelse af dit svendebrev på engelsk. For dig på en videregående uddannelse, kan du bruge Diploma Supplement, som er et et engelsksproget tillæg til dit eksamensbevis.

Læs mere nedenfor under 'Hvordan anerkendes din danske uddannelse i udlandet?' eller besøg vores Europass-side

Europass logo

Værd at vide

Hvordan anerkendes din danske uddannelse i udlandet?

Hvordan anerkendes din udenlandske uddannelse i Danmark?

Klageadgang for merit - Kvalifikationsnævnet