Ph.d. står for philosophiae doctor og er en grad, man kan opnå, hvis man gennemfører en forskeruddannelse af ca. 3 års varighed efter afsluttet kandidatuddannelse.

Hvis du vil til udlandet, enten som en del af en dansk ph.d.-uddannelse, eller for at gennemføre en hel ph.d.-uddannelse, er der en række muligheder for at komme af sted og få støtte hertil.

Ph.d.-ophold i udlandet som led i en dansk ph.d.-uddannelse

Hvis du allerede er i gang med en ph.d.-uddannelse i Danmark og ønsker at læse noget af den i udlandet, er det bedste, du kan gøre at forhøre dig på dit institut eller den forskerskole, du er tilknyttet, om hvilke muligheder, der er inden for dit fagområde, og om dit institut eventuelt har nogle samarbejdsaftaler med andre universiteter i udlandet. En anden mulighed er at undersøge støttemulighederne via Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Kvinde i laboratorium.

Til mindre forskningsophold i udlandet på 2-12 måneders varighed (max ét akademisk år) kan man søge kulturaftalestipendier til bestemte lande. Nærmere oplysninger kan findes hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Ph.d.-uddannelse i udlandet

Hvis du derimod ønsker at gennemføre hele din ph.d.-uddannelse i udlandet kan du søge oplysninger om dette ved at:

  • henvende dig direkte til de universiteter, du er interesseret i, og høre om mulighederne for at læse hos dem og om stipendiemulighederne
  • læse om mulighederne for at tage en ph.d.-grad i et af de andre nordiske lande på Nordforsks hjemmeside
  • læse på EU's forskermobilitetsportal. Her kan du bl.a. læse om de europæiske rammeprogrammer og stipendiemuligheder, herunder Marie Curie-stipendierne.
  • du læse på EU's uddannelsesportal Ploteus. Her kan du søge på, hvilke fag, der udbydes på ph.d.-niveau på de enkelte institutioner i de forskellige EU-lande.
  • du kan også læse om Det Europæiske Universitet i Firenze (EUI), der uddanner ph.d.’er og driver forskning inden for en række samfundsvidenskabelige fag.
  • endelig kan du også læse mere om ph.d.-muligheder i Kina og Japan på Danske Universiteters hjemmeside.

Værd at vide

Specifikt om ph.d. inden for Europastudier