Vil du tage en del af din uddannelse i udlandet, er der to måder at gøre det på:

  1. Du kan tage af sted som udvekslingsstuderende
  2. Du kan selv arrangere et ophold som gæstestuderende på en udenlandsk uddannelsesinstitution.

 

Ophold som udvekslingsstuderende

Der er mange fordele ved at være begyndt på en uddannelse i Danmark. Du kan blandt andet tage en del af uddannelsen i udlandet som udvekslingsstuderende. Det betyder, at du kan komme af sted inden for rammerne af en udvekslingsaftale mellem din egen og en udenlandsk uddannelsesinstitution.

Din uddannelsesinstitution kan pege på en relevant udenlandsk samarbejdsinstitution og kender studiernes indhold. Opholdet kan give merit, dvs. fagene fra udlandet bliver godkendt som en del af din danske uddannelse. Desuden er der flere muligheder for økonomisk tilskud.

Læs mere om det nedenfor i 'Værd at vide'.

Fordele som udvekslingsstuderende

Videregående uddannelsesinstitutioner har gensidige aftaler med institutioner i udlandet om udveksling af studerende. De fleste  af disse aftaler er knyttet til udvekslingsprogrammer, f.eks. EU-programmet Erasmus+: videregående uddannelse, der omfatter 33 europæiske lande (særlige vilkår for Schweiz), Nordplus, der omfatter de nordiske lande og Baltikum samt Kulturaftalerne, der er indgået med 27 lande i hele verden. Der er fordele i at benytte sig af disse programmer, som bl.a. giver dig økonomisk tilskud til dit ophold.

Læs mere om de forskellige udvekslingsprogrammer og tilskudsordninger under Sådan får du råd

Hos det internationale kontor på din uddannelsesinstitution kan du få oplysninger om udvekslingsprogrammerne generelt, om hvilke aftaler din institution har, og hvilke muligheder, der er for at ansøge om tilskud til dit udvekslingsophold.
Find kontaktinformation


Ophold på egen hånd

Har du ikke mulighed for at tage et ophold på en udenlandsk uddannelsesinstitution gennem en udvekslingsaftale, eller synes du ikke, at de muligheder, din danske institution kan tilbyde, er helt rigtige for dig, kan du selv arrangere et ophold på en udenlandsk uddannelsesinstitution.

 

Du kan undersøge, om du kan indskrives som gæstestuderende på den pågældende uddannelsesinstitution, hvilket der ofte vil være gode muligheder for. Undersøg vilkårene for at komme af sted som gæstestuderende via det internationale kontor på din uddannelsesinstitution.

Et selvarrangeret studieophold skal som hovedregel meriteres ind i den danske uddannelse, som den studerende er indskrevet på i Danmark. Det betyder, at opholdet skal have en kvalitet, som den videregående uddannelsesinstitution i Danmark kræver. Vær opmærksom på, at det kan have konsekvenser for din ret til SU og Udlandsstipendium, såfremt du ikke får meriteret dine uddannelseselementer hos din danske uddannelsesinstitution.

Når du ved, hvilke fagområder du er interesseret i at studere i udlandet, kan det være en god idé at kontakte en underviser fra din egen institution, der underviser i pågældende fagområder. Underviseren vil ofte vide, hvilke udenlandske institutioner, der udmærker sig på netop dette felt, og evt. kunne anbefale en bestemt institution.

Inden du tager af sted på egen hånd som gæstestuderende, er der en række forhold, du skal være opmærksom på. Du skal selv sørge for at finde en relevant institution i udlandet, indhente oplysninger om optagelsesvilkår, indhold, studieafgift osv.

Nedenfor kan du læse mere om forskellige praktiske forhold, vilkår og betingelser, der relaterer sig til, hvordan du vælger at arrangere dit studieophold.

Få papir på dine internationale erfaringer

Europass er et internationalt anerkendt redskab til dokumentation af kompetencer erhvervet i forbindelse med et ophold i udlandet - f.eks. et uddannelsesophold. Der er i alt fem dokumenter. Du kan f.eks. vælge at bruge mobilitetsbeviset til at beskrive hvordan og hvornår du har gennemført et uddannelses- eller anden form for læringsophold i udlandet. Og med sprogpasset kan du via et selvevalueringsskema sætte ord på dine sprogkundskaber.


Læs mere om Europass
og kom nemt og hurtigt i gang med at dokumentere dine internationale kompetencer

I videoen nedenfor kan du bl.a. møde Natalie, der har taget bachelordelen af sin uddannelse på University of Exeter og har brugt Europass til at dokumentere sine internationale kompetencer.

Værd at vide

Fordele som udvekslingsstuderende

Vilkår og betingelser som udvekslingsstuderende

Ud på egen hånd - praktiske forhold

Europastudier

Sådan kommer du i gang