Reglerne om skat er komplicerede, og derfor skal du kontakte skattemyndighederne inden afrejse for at få klar besked om skat og indtægt under netop dit udlandsophold. Her følger de generelle regler.

Studieophold og skat

Danmark har indgået aftaler med de fleste andre lande for at undgå, at danske statsborgere betaler skat i to lande på samme tid (dobbeltbeskatningsaftaler). Undersøg reglerne for dit specifikke ophold hos skatteforvaltningen.

Studerende, som læser i udlandet og modtager SU under opholdet, betaler generelt skat af SU'en til Danmark. Som udgangspunkt er andre stipendier og legater skattefrie, medmindre de overstiger statens takster for ophold i udlandet. Det gør de dog sjældent. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal betale skat af dine legater eller ej, kan du kontakte Skat

Hvis du arbejder, mens du er på studieophold (dvs. har en indtægt), skal du være opmærksom på, at der kan være et loft for hvor meget, du kan tjene uden at skulle betale SU og evt. lån tilbage. Undersøg reglerne hos Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

Din løn vil som udgangspunkt blive beskattet i studielandet, og hvis du er fuldt skattepligtig til Danmark under opholdet (hvis du f.eks. har fremlejet din bolig i under et år), skal du også betale dansk skat af lønnen. Du får dog som minimum et fradrag i den danske skat for den skat, du har betalt i studielandet. Hvis du er begrænset skattepligtig til Danmark, skal du ikke betale dansk skat af indkomst optjent i udlandet.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er alle lande, der tillader at udenlandske studerende arbejder under et studieophold. Det gælder især lande, hvor man skal have visum for at komme til. Forhør dig hos de lokale myndigheder.

Elever og studerende, der er på praktik- eller arbejdsophold i udlandet, skal betale skat af deres indkomst i værtslandet, hvis de får løn af deres udenlandske arbejdsgiver. Er de udstationeret og lønnet af en dansk arbejdsgiver, skal de betale skat i Danmark.

Du kan læse meget mere på Skats hjemmeside, der altid er opdateret med de seneste regler.

Arbejdsophold og skat

For arbejdstagere gælder der særlige regler om skat alt efter hvilket land, man opholder sig i. Undersøg forholdene og reglerne hos de lokale skattemyndigheder.

Du skal være opmærksom på, at du kan opnå visse fradrag under ophold i udlandet. Det er en god ide at henvende dig på dit lokale skattekontor, inden du rejser, for at få oplysninger om skatteforhold. Du kan også læse mere om skatteforhold hos Skat