Ofte skal du bestå en international sprog- eller kompetencetest for at blive optaget på en udenlandsk uddannelsesinstitution. Flere af disse prøver kan aflægges i Danmark.

IELTS, TOEFL og GMAT er eksempler på internationale sprog- og kompetenceprøver, som man kan blive afkrævet, hvis man ønsker at følge en engelsksproget videregående uddannelse uden at have engelsk som modersmål.

Har du brug for en sprogtest?

Hvis du søger studieophold i udlandet som del af din danske videregående uddannelse, så anbefales det, at du kontakter det internationale kontor på din uddannelsesinstitution. Flere danske uddannelsesinstitutioner har nemlig særlige aftaler med udenlandske partnerinstitutioner om udveksling af studerende. Dette kan bl.a. medføre, at du ikke behøver ovenstående test for at tage et studieophold i udlandet eller at uddannelsesinstitutionerne benytter andre test af sprogkundskaber.

Hvis du selv arrangerer at tage en del af eller en hel uddannelse ved udenlandske uddannelsesinstitution, så er det vigtigt, at du undersøger, om optagelsen kræver en bestået sprogtest. De mest anvendte engelsk sprogtest er TOEFL- og IELTS-testene. Begge test er mulige at tage i Danmark. Der kan dog være en vis ventetid til begge test, hvorfor det er vigtigt, at du ansøger om tage testen i god tid, før du skal bruge den.

Andre tests

Desuden findes en række andre internationale kompetenceprøver, f.eks.

Graduate Management Admission Test (GMAT)

Graduate Record Exam (GRE)

Certified Government Financial Manager (CGFM)

General Education Development (GED)

Institute of Certified Management Accountants (ICMA)

United States Medical Licensing Examinations (USMLE).


Europass logo


Få et sprogpas og beskriv
dine sprogkundskaber

på en overskuelig og internationalt
anerkendt måde

Læs mere

Værd at vide

Engelske tests

Franske tests

Tyske tests

Tests i japansk og kinesisk