Det er altid en god idé at undersøge, hvordan forholdene er for indrejse og ophold i det land, du skal til, og vær sikker på, at dit pas ikke udløber, mens du er af sted.

Udenrigsministeriet ligger inde med generelle regler og informationer om rejse og ophold i udlandet samt en oversigt over andre landes visumregler. Læs mere hos Udenrigsministeriet

Få danske kontaktoplysninger i alle verdens lande hos Udenrigsministeriet

Du kan desuden læse om visum-, arbejds- og opholdstilladelse på GribVerden.dk's sider om de enkelte lande, men for udførlig information bør du kontakte det pågældende lands repræsentation i Danmark.

Læs mere om visum-, arbejds- og opholdstilladelse i den enkelte lande på landesiderne under menupunktet Information om lande

Find kontaktoplysninger til udenlandske myndigheder på borger.dk

Norden

Danske statsborgere kan frit opholde sig og studere eller tage arbejde i et andet nordisk land. Inden afrejse bør man dog kontakte sin danske kommune for at få de såkaldte internordiske flyttepapirer, der skal afleveres i det land, man flytter til.

Hjemmesiden Norden giver et godt overblik for alle, der skal flytte mellem de nordiske lande. Læs mere på Norden

EU-landene og EØS-landene (Norge, Lichtenstein og Island)

Som EU-borger kan man frit opholde sig og studere i et andet EU/EØS land i op til 3 måneder uden opholdstilladelse. Hvis opholdet varer længere, skal man søge om et EU-registreringsbevis hos de lokale myndigheder. EU-registreringsbeviset er alene et bevis på de rettigheder, som EF/EØS-statsborgeren allerede har efter reglerne om fri bevægelighed. Der skal ikke søges om arbejdstilladelse.

Uddannelsesophold

For at få opholdstilladelse i forbindelse med et uddannelsesophold skal du kunne dokumentere, at du er indskrevet ved en statsanerkendt uddannelsesinstitution, at du er i stand til at forsørge dig selv økonomisk, f.eks. gennem SU eller andre former for støtte, og at du har en anerkendt sygesikring. Opholdstilladelsen gælder normalt også for ægtefælle og børn.

Arbejdsophold

For at få opholdstilladelse i forbindelse med et arbejdsophold skal du kunne dokumentere, at du har arbejde i landet, eller at du på anden måde kan forsørge dig selv.

Den europæiske jobformidling, EURES, har på sin hjemmeside al information om jobsøgning og leve- og arbejdsvilkår inden for EU. Læs mere om arbejdsophold hos EURES

Resten af verden

Der gælder forskellige regler afhængigt af dels hvor lang tid, man skal være i et andet land, dels hvilket land der er tale om. Reglerne ændres jævnligt i takt med lovgivning og politiske forhold, så søg altid de nyeste oplysninger. Nogle lande kræver visum, dvs. forudindhentet tilladelse til indrejse, af danske statsborgere, der ønsker at studere eller arbejde i landet. På Udenrigsministeriets hjemmeside finder man en oversigt over andre landes visumregler, men derudover bør man kontakte det fremmede lands repræsentation i Danmark for at sikre sig, at reglerne er opdaterede og dermed gældende. Læs om andre landes visumregler hos Udenrigsministeriet

Det er ofte en smule vanskeligere at få arbejds- og opholdstilladelse i lande uden for EØS. Reglerne varierer fra land til land og alt efter formålet med dit ophold. Som regel får du kun arbejdstilladelse, hvis du allerede har et job. Din udenlandske arbejdsgiver skal i den forbindelse dokumentere, at det ikke er muligt at finde kvalificeret arbejdskraft inden for landets grænser. Arbejds- og opholdstilladelse udstedes sædvanligvis kun for en begrænset periode.

Det er en rigtig dårlig ide at tage arbejde i lande uden for EØS uden tilladelse fra myndighederne, da du ikke er dækket af forsikring og kan risikere at blive udvist.

Der findes dog en mulighed for at arbejde i USA på et såkaldt Work/Travel program (som minder om Working Holiday, som du måske kender fra Australien), hvis man er indskrevet på en videregående uddannelse. For at tage på et sådan ophold, skal man have et J-1 visum som man får gennem en visumsponser. Læs mere om visumregler på landesiden om USA