Alle danske erhvervsuddannelser veksler mellem ophold på skole og i virksomhed, og du har gode muligheder for at kunne kombinere et praktikophold på en udenlandsk virksomhed med din uddannelse på en dansk erhvervsskole. Du kan også komme på udvekslingsophold i udlandet gennem din erhvervsskole i Danmark. Se herunder hvilke muligheder der eksisterer.

PIU-ordningen

Danmark har et mobilitetsprogram, der hedder Praktik i Udlandet (PIU). Med PIU-ordningen kan du komme i praktik over alt i verden, og samtidig få praktikopholdet godkendt som en del af din danske uddannelse. Tidspunkt og længde varierer fra uddannelse til uddannelse, men alle har mulighed for at komme af sted. Langt de fleste erhvervsskoler har en international koordinator, der kan hjælpe dig med at planlægge dit praktikophold i udlandet. Du skal dog begynde forberedelserne i god tid, da der er en del praktiske forhold, der skal bringes i orden, inden du kan tage af sted. Du kan finde flere informationer om PIU-ordningen her, eller kontakte PIU-koordinatoren på din skole for flere oplysninger.

Hvis du vil kombinere din erhvervsuddannelse med et praktikophold i udlandet, har du mulighed for at få økonomisk støtte fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). AUB hjælper dig helt eller delvist med at dække de udgifter, du har i forbindelse med f.eks. flytning, bolig og transport. Du kan læse mere om tilskudsordningen fra AUB her.

Mød Mia Filtenborg Borggaard, der med PIU-ordningen har været af sted som møbelsnedker i Japan som del af hendes danske uddannelse på NEXT Uddannelse København.


 

Udveksling i EU med Erasmus+

Erasmus+ er EU’s uddannelsesprogram. Programmet gør det muligt for danske erhvervsskoler at søge om tilskud til udvekslingsophold, praktik og internationale aktiviteter for elever og undervisere. Disse programmer kan kun søges direkte af skolerne. Du bør derfor forhøre dig hos den enkelte skole om de internationale aktiviteter, de udbyder i forbindelse med Erasmus+.

Læs mere om Erasmus+: erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

 

Nordplus Junior

Nordplus Junior er et af Nordisk Ministerråds programmer, der har til formål at styrke samarbejdet mellem skolerne i de deltagende Nordplus-lande. Erhvervsskoler har mulighed for at søge om tilskud til klasseudveksling eller individuel udveksling for elever gennem Nordplus Junior-programmet.

Læs mere om Nordplus Junior

 

DK-USA programmet

DK-USA programmet er en samarbejdsaftale mellem Danmark og USA indenfor erhvervsskoleområdet. Programmet giver bl.a. tilskud til elever, der skal på studieophold på amerikanske community colleges eller praktikophold i amerikanske virksomheder. Opholdet i USA skal vare mindst 4 uger. Det er den danske erhvervsskole, der skal søge på dine vegne.

Læs mere om DK-USA programmet her

 

Andre muligheder

Nogle erhvervsskoler prioriterer internationalisering højt og tilbyder derudover en vifte af andre internationale aktiviteter. Der er f.eks. erhvervsskoler med internationale forløb eller nogle, som tager på klasseudveksling som et led i uddannelsen. Forhør dig hos den enkelte skole om mulighederne.

Du kan naturligvis altid tage til udlandet og arbejde, uden at opholdet indgår som en del af din danske uddannelse, læs mere under eksempelvis 'Lønnet arbejde' eller 'Frivilligt arbejde' i venstremenuen.

 

Hele erhvervsuddannelsen i udlandet

Hvis du ønsker at tage hele din erhvervsuddannelse i udlandet, skal du søge om optagelse på den pågældende uddannelse på lige fod med landets egne borgere. Du skal dog være opmærksom på, at der er store forskelle på erhvervsuddannelserne i de forskellige lande. I nogle lande er erhvervsuddannelsen helt skolebaseret, mens andre kombinerer skoleforløb med praktikophold i virksomheder.

Du bør undersøge, hvilke muligheder den udenlandske uddannelse vil give dig i Danmark, herunder hvad den vurderes at svare til, og om der kræves autorisation eller lignende for at arbejde inden for det erhverv, du stiler mod. Læs mere om anerkendelse af udenlandske uddannelser her.

Ønsker du yderligere information om udenlandske erhvervsuddannelser, kan du forhøre dig på landets kulturinstitut eller ambassade i Danmark. På nedenstående links finder du yderligere information:

 

Nordisk samarbejde

Som statsborger i et nordisk land kan du søge optagelse på en erhvervsuddannelse i et andet nordisk land på samme vilkår som landets egne borgere.

I det nordiske samarbejde har du også mulighed for at tage en del af din uddannelse i Danmark og få forløbet godkendt som en del af den uddannelse du følger i et andet nordisk samarbejdsland.

Hvis du ønsker at tage en erhvervsuddannelse i Sverige, er det en god idé at kigge på portalen Øresunddirekt om bl.a. svenske erhvervsuddannelser. Portalen indeholder f.eks. information om, hvorvidt man kan tage sin SU med, og om der er rabatter, hvis man skal pendle.

 

Inspiration

Se film om murereleven Jannick og struktøreleven Mathias, der er taget på praktikophold i Italien.