Mens du går i skole eller på en ungdomsuddannelse, er der flere muligheder for at få tilskud til udlandsophold. Hvis du er over 18 år, kan du f.eks. søge om at få din SU med til udlandet. Du kan også søge om tilskud til et praktikophold.

Programmer og tilskudsordninger

Der findes en række programmer og tilskudsordninger, der giver mulighed for at få økonomisk tilskud til dit ophold i udlandet.


Få din SU med til udlandet

Først og fremmest kan du, hvis du er over 18 år, søge om at få din SU med, når du tager på udveksling i udlandet. Læs mere om SU i udlandet på SU's hjemmeside


Nordplus Junior-programmet

Nordplus Junior er et af Nordisk Ministerråds programmer, der har til formål at styrke samarbejdet mellem skoler i de deltagende lande - Norden samt de baltiske lande.  Programmet retter sig bl.a. mod elever og lærere i grundskoler, på gymnasiale uddannelser og på erhvervsskoler. Gennem Nordplus Junior kan der f.eks. søges tilskud til klasse- og lærerudvekslinger.

Læs mere om Nordplus Junior på Styrelsen for Forskning og Uddannelses hjemmeside


Erasmus+: Børnehave, grundskole og ungdomsuddannelse

Erasmus+: Børnehave, grundskole og ungdomsuddannelse er en del af EU's nye uddannelsesprogram og giver tilskud til mobilitet og samarbejde mellem europæiske institutioner, der beskæftiger sig med grundskole og ungdomsuddannelse.

Læs mere om mulighederne med EU-programmet Erasmus+: Børnehave, grundskole og ungdomsuddannelse på Styrelsens hjemmeside


Tilskudsprogrammer særligt for erhvervsuddannelser

Både enkeltelever og hele klasser kan bruge programmerne, men da nogle af dem kun kan søges gennem skolen, skal du spørge den internationale koordinator om skolens aktiviteter.


PIU-ordningen

PIU står for Praktik I Udlandet og er en dansk ordning for unge i erhvervsuddannelserne. Du kan tage nogle eller alle praktikperioderne i udlandet, mens alle skoleophold foregår i Danmark. Du får økonomisk tilskud fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - tidligere AER).

Praktikken kan foregå i et hvilket som helst andet land. Læs mere om PIU-ordningen via linket nedenfor og kontakt PIU-koordinatoren på din skole for flere oplysninger.

Læs mere om PIU-ordningen på Styrelsens hjemmeside

 

Særligt for landbrugselever

Der findes to forskellige tilbud til landbrugselever, som alle anvender PIU-ordningen. Hvis du er landbrugselev kan du kontakte:

 • Travel to Farm som er en nonprofit udvekslingsorganisation, der drives af danske landbrugsorganisationer. Organisationen formidler praktikophold i udlandet til danske landbrugselever og andre danske unge med praktisk erfaring indenfor landbrug.
  Læs mere om Travel to Farm på deres hjemmeside


 • FarmALOTT der udbydes af firmaet Alott, der i forvejen har stor erfaring i at formidle arbejdsophold i landbruget, og nu udnytter denne viden til praktikpladsformidling. FarmALOTT koncentrerer sig om Australien og Amerika.
  Læs mere om FarmALOTT på deres hjemmeside

 • Erasmus+: Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

  Erasmus+: Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse er en del af EU's nye uddannelsesprogram. Erasmus+: Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse retter sig mod uddannelsesinstitutioner, skoler, organisationer samt offentlige og private virksomheder, der arbejder med erhvervsuddannelse på alle niveauer. Privatpersoner kan dog ikke søge tilskud.

  Der kan søges tilskud til rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med udvekslinger og internationale aktiviteter på skolen, i organisationen eller i virksomheden. Opholdene kan foregå i et andet EU-land og vil typisk vare mellem 3 uger og 9 måneder.

  Læs mere om Erasmus+: Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse på Styrelsens hjemmeside

   

  DK-USA programmet

  DK-USA programmet støtter udvekslinger af elever på uddannelses- og praktikophold i USA og samarbejde mellem danske erhvervsskoler og amerikanske "community colleges".

  For at få tilskud skal opholdet være en del af din danske uddannelse og af mindst 4 ugers varighed. Skolen skal søge på dine vegne, så forhør dig hos den internationale koordinator.

  Læs mere om DK-USA samarbejdet inden for erhvervsrettet uddannelse