Hvis du vil studere i udlandet, findes der forskellige muligheder for at få økonomisk støtte igennem nordiske programmer, EU's uddannelsesprogram Erasmus+ og andre tilskudsmuligheder, herunder SU, udlandsstipendium og udlandsstudielån.

Offentlige programmer og tilskudsordninger

Hvis du er i gang med en videregående uddannelse i Danmark og f.eks. skal på studie- eller ulønnet praktikophold i et andet land, findes der forskellige programmer og tilskudsordninger, som giver økonomisk tilskud til dit ophold. Tilskuddene uddeles enten via danske uddannelsesinstitutioner eller via selve programmet. Du har også mulighed for at få din SU og dit SU-lån med til udlandet, hvis du opfylder betingelserne. Endelig kan du søge om et udlandsstipendium og udlandsstudielån til helt eller delvist at dække dine eventuelle udgifter til studieafgift på kandidatuddannelser på den udenlandske institution.

Værd at vide

Generelt om at få SU med til udlandet

Generelt om udlandsstipendium og udlandsstudielån

SU og udlandsstipendium til studieophold i udlandet

SU og udlandsstipendium til hele uddannelsen i udlandet

SU-lån med til udlandet

Erasmus+

Nordplus

Kulturaftaler