Vil du deltage i et projekt eller en udveksling i udlandet? Er du færdiguddannet, men ønsker praktisk erfaring eller efteruddannelse i udlandet?

Projekter med Erasmus+: Ungdom

Gennem EU-programmet Erasmus+: Ungdom kan man søge tilskud til udvekslinger i de fleste lande i Europa, og også i de tidligere Sovjetrepublikker, landene på Balkan og Middelhavslandene.

Der er også mulighed for at få tilskud til internationale ungdomsinitiativer i Erasmus+: Ungdom. Det skal være unge selv, der planlægger og gennemfører projektet, og der skal mindst fire unge i gruppen.

Hvis du ønsker inspiration til, hvilke typer projekter der kan opnå tilskud gennem EU-programmet Erasmus+: Ungdom så læs mere om Erasmus+: Ungdom på Styrelsen for Videregående Uddannelsers hjemmeside
Og mere her

I videoen nedenfor kan du møde to projektledere, der fortæller om, hvorfor og hvordan international udveksling med Erasmus+ Ungdom har givet værdi i deres organisationer.

Se også denne video: Sådan søger du tilskud  fra Erasmus+

 

Praktisk erfaring og efteruddannelse i udlandet

EU-programmet Erasmus+: Børnehave, grundskole og ungdomsuddannelse giver tilskud til europæiske organisationer på grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet, der samarbejder på tværs af grænser. Eksempelvis kan lærere komme på efteruddannelse eller gæstelærerophold i udlandet.

Læs mere om Erasmus+: Børnehave, grundskole og ungdomsuddannelse på Styrelsen for Videregående Uddannelsers hjemmeside

Du kan også søge om tilskud til bl.a. efteruddannelse og voksenuddannelse i udlandet igennem EU's program Erasmus+: Almen voksenuddannelse og folkeoplysning