Der er mange organisationer, som arrangerer ophold i udlandet, hvor man kommer til at arbejde med mennesker eller udføre samfundsnyttige opgaver. Opholdene er ofte kombineret med sprogskole eller anden form for forberedelse til turen.

Organisationerne er som regel såkaldte NGO'er – Non-Governmental Organisations, men det kan også være f.eks. højskoler eller private firmaer.

Nederst på siden finder du et skema, som er inddelt efter opholdenes pris og varighed. Her kan du læse korte beskrivelser af de organisationer, som tilbyder opholdene og klikke dig videre ind på deres hjemmesider. Listen udvides løbende. Vær opmærksom på at langt de fleste tilbud gælder unge, der er fyldt 18 år.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan ikke påtage sig ansvaret for kvaliteten af alle disse hjemmesider og deres tilbud.

Du kan også læse mere om frivilligt arbejde på Den Europæiske Ungdomsportal

Bliv frivillig i Danmark og Europa med Det Europæiske Solidaritetskorps

EU-kommissionen har lanceret et nyt program kaldet Det Europæiske Solidaritetskorps, som er en ordning, der er gratis for dig. Programmet skal bringe unge mellem 18 og 30 år sammen på tværs af Europa for at skabe et mere inkluderende samfund, støtte udsatte mennesker og løse samfundsmæssige udfordringer. Du får et tilskud fra EU som dækker udgifter til forberedelse, forsikring, kost og logi, lommepenge samt en del af rejseudgifterne. Der er en organisation i hjemlandet og en i værtslandet, der arbejder sammen om at sørge for dit ophold. Du får tilknyttet en mentor, der kan hjælpe dig med at løse problemer og sikre din læring i programmet. Du kommer på intro-kursus og midtvejs-kursus i værtslandet sammen med andre udenlandske volontører, så du hurtigt får et netværk og - måske - venner for livet.

Du kan finde mulige projekter ved at melde dig ind i Det Europæiske Solidaritetskorps portal. Når du har meldt dig ind, kan du søge på type af projekt, tidsperiode og land. Hvis du matcher organisationernes søgekriterier, kan du blive tilbudt en plads som frivillig på projektet. Hvis en organisation kontakter dig og tilbyder dig en stilling i deres projekt, er du ikke forpligtet til at acceptere tilbuddet.

Hvis du har interessen i at arbejde frivilligt i udlandet, men mangler inspiration kan du klikke dig ind på Den Europæiske Ungdomsportals database. Her kan finde en oversigt over, hvilke projekter der søger frivillige, samt få en idé om, hvilke kompetencer organisationerne efterspørger.

Læs mere om Det Europæiske Solidaritetskorps.

 

ESC Logo

Dine nye kompetencer er værdifulde

Arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner sætter stor pris på internationale kompetencer. Sørg derfor for at dokumentere de kompetencer, som f.eks. frivilligt arbejde i udlandet giver dig. Europass består af fem elektroniske dokumenter, herunder Europass Mobilitetsbevis, som med fordel kan bruges som formel dokumentation for kompetencer opnået uden for uddannelsessystemet.

Europass logoLæs mere om Europass
og kom nemt og hurtigt i gang med at dokumentere dine internationale kompetencer

Værd at vide

Ophold for kr. 0-10.000

Ophold for kr.10.000-25.000.

Ophold til kr. 25.000+

Praktik/frivilligt arbejde der kræver en uddannelse

Kontaktformidling

Work Camp