Der findes mange udbydere af sprogkurser i udlandet, og kurserne varierer i kvalitet, pris, omfang og fokus. Det er derfor vigtigt, at du kender dit eget behov, inden du begynder at lede efter det rette kursus.

Her er nogle forhold, du kan have med i baghovedet, når du tager stilling til, hvad du skal vælge:

Indhold - efterspørger du et særligt fokus på grammatik og udtale, kultur og mentalitet, historie og identitet, eller lignende? Hvor stor vægt lægger du på det sociale samvær med de andre kursister.

Omfang og niveau - kurserne kan være af forskellig varighed, starte på forskellige tidspunkter af året, og nogle udbydes kun i sommerferien. De kan være på forskellige niveauer, og du bliver normalt indplaceret på et hold på baggrund af en prøve, du aflægger, inden kurset starter.

Hvis du skal bo i et bestemt land i en kortere periode, kan et kort og intensivt kursus i det pågældende lands sprog, være nyttigt lige efter din ankomst. Hvis du skal være lang tid i landet og arbejde, kan det være et længerevarende kursusforløb, du har brug for.

Det er vigtigt at sikre sig, at kursets niveau svarer til dine forventninger og behov.

Målgruppe - nogle kurser er rettet mod en hel specifik målgruppe, f.eks. unge mellem 15 og 18 år, universitetsstuderende, lærere på efteruddannelse, bosiddende udlændinge i landet osv. Ring eventuelt til arrangøren og find ud af aldersgennemsnittet på kurset.

Økonomi - det koster selvfølgelig noget at gå på en sprogskole i udlandet. Der er både deltagergebyr, rejseomkostninger samt udgifter til kost og logi, der skal dækkes.

Der findes ingen offentlige midler, der dækker disse udgifter, men man kan være heldig at finde private legater eller fonde, som giver tilskud til denne slags udlandsophold. Læs mere om legater

Værd at vide

Sådan finder du et sprogkursus