Uddannelse og anerkendelse

Det er vigtigt, at du har styr på, hvilke kompetencer din danske uddannelse giver dig i andre lande – og omvendt, og om du har brug for ekstra papirer i form af eksempelvis en sprogtest.

Hvis du skal bruge din danske uddannelse i udlandet:

  • Det er den udenlandske uddannelsesinstitution, der stiller krav til dine eksamenspapirer og dit gennemsnit. I både europæiske lande og i det nordiske samarbejde vil dine danske eksamenspapirer blive anerkendt til en videregående uddannelse.

På ENIC/NARIC-portalen kan du læse om at få vurderet din uddannelse i et andet land.

• Her kan du læse mere om den danske karakterskala.

• Her kan du læse mere om Europass, hvis du skal bruge din danske uddannelse til at arbejde i udlandet

• Her kan du finde informationer om udenlandske uddannelsessystemer.

Hvis du skal bruge din udenlandske uddannelse i Danmark:

• Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der hjælper dig med at få anerkendt din udenlandske uddannelse. Siden her giver dig et overblik over, hvordan du får din uddannelse anerkendt.

Hvis din uddannelse kræver en sprogtest:

• IELTS og TOEFL er de mest udbredte sprogtest, som universiteterne kan kræve, før du bliver optaget. Testen viser, hvor gode dine engelskkundskaber er, og mange universiteter kræver en vis score for at optage dig.

• Læs mere om IELTS her

• Læs mere om TOEFL her 

• Der findes flere sprogprøver, og det er vigtigt at undersøge, hvilken test netop dit udlandsophold kræver.

• Universiteter i andre lande kan også kræve en sprogtest på et andet sprog. Du kan kontakte det enkelte universitet og høre, hvilken test der kræves.

Ph.d.