Visum, opholds- og rejsetilladelse

Norden

Norden – Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland – har et specielt samarbejde, der giver dig visse rejsefordele.

• Du kan frit rejse til et af de nordiske lande for at arbejde. Det kræver hverken visum eller andre former for tilladelser. Under “Information om lande” kan du finde links, hvor du kan finde mere information.

• Hvis du vil søge optagelse på en uddannelse i Norden, kan du gøre det på lige fod med studerende i det pågældende land. Det gælder videregående uddannelser, erhvervsuddannelser og ungdomsuddannelser. I praksis betyder det, at du har lige så meget ret til en plads på f.eks. et norsk universitet, som en nordmand har. Dette gælder dog ikke for en ph.d.

Europa

EU har et sæt regler, der betyder, at hvis du som EU-borger rejser til et andet EU-land, vil du have brug for visum eller opholds- og rejsetilladelse.
EU’s regler om fri bevægelighed betyder, at du som EU-borger har ret til at:

• Søge arbejde i et EU-land
• Arbejde uden arbejdstilladelse i et EU-land
• Studere i et EU-land uden visum
• Bo i landet, mens du studerer og arbejder

Disse regler gælder også for EØS-landene (Island, Liechtenstein og Norge) og Storbritannien.
Vær dog opmærksom på, at nogle lande kræver, at du melder dit ophold til myndighederne. Derudover kan der være flere krav ved ophold længere end tre måneder. Du kan finde mere information under “Information om lande”.

Resten af verden

Lande uden for EU kan have meget forskellige regler for visum og opholds- og rejsetilladelser. Reglerne varierer også efter længden af opholdet og opholdets formål. De fleste lande kræver visum – også hvis det blot er en kort fornøjelsesrejse. Derfor er det en god idé at kontakte landets ambassade og få mere information. Inden da skal du have gjort dig klart:

• Hvor lang tid opholder du dig i landet?
• Vil du arbejde eller studere i landet?
• Er du på fornøjelsesrejse eller frivilligt arbejde i landet?
• Vil du arbejde, mens du studerer?
• Tager du en hel uddannelse i landet, eller er du på udveksling?

Læs mere om visum og udlandsophold her.