SKAT i udlandet

Reglerne om skat er komplicerede, og derfor er det en god idé at kontakte skattemyndighederne inden afrejse for at få klar besked om skat og indtægt under dit udlandsophold. Herunder kan du se de vigtigste ting, du skal være opmærksom på.

En glaskrukke fyldt med u.s. dollarsedler mærket "rejse" på et rodet skrivebord, ledsaget af en kaktus, solbriller og forskellige ting i et varmt oplyst rum.

• Danmark har indgået aftaler med de fleste andre lande for at undgå, at danske statsborgere betaler skat i to lande på samme tid (dobbeltbeskatningsaftaler). Du kan altid kontakte SKAT for at undersøge reglerne for netop dit opholdssted, og du kan læse mere her.

• Studerende, der læser i udlandet og modtager SU under opholdet, betaler generelt skat af SU’en i Danmark. Som udgangspunkt er andre stipendier og legater skattefrie, medmindre de overstiger statens takster for ophold i udlandet. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal betale skat af dine legater eller ej, kan du kontakte SKAT.

• Hvis du arbejder, mens du er på udlandsophold, skal du være opmærksom på, at der kan være et loft over, hvor meget du kan tjene uden at skulle betale SU og evt. lån tilbage. Undersøg reglerne om SU her.

• Din løn vil som udgangspunkt blive beskattet i studielandet. Hvis du er fuldt skattepligtig i Danmark under opholdet (hvis du f.eks. har fremlejet din bolig i under et år), skal du også betale dansk skat af lønnen. Du får dog som minimum et fradrag i den danske skat for den skat, du har betalt i studielandet. Hvis du er begrænset skattepligtig i Danmark, skal du ikke betale dansk skat af indkomst optjent i udlandet.

• Hvis du er på praktik- eller arbejdsophold i udlandet, skal du betale skat af din indkomst i værtslandet, hvis du får løn af den udenlandske arbejdsgiver. Er du udstationeret og lønnet af en dansk arbejdsgiver, skal du betale skat i Danmark.

• For arbejdstagere gælder der særlige regler om skat, alt efter hvilket land man opholder sig i. Undersøg forholdene og reglerne hos de lokale skattemyndigheder.

• Du skal være opmærksom på, at du kan opnå visse fradrag under ophold i udlandet, hvis du er arbejdstager. Det er en god idé at kontakte SKAT, inden du rejser, for at få styr på skatteforholdene.

Du kan læse meget mere på SKATs hjemmeside, der altid er opdateret med de seneste regler.