Få styr på de alle de praktiske ting, inden du rejser til udlandet – og når du kommer hjem igen.

Alt efter hvor i Danmark, du kommer fra og hvilkenUng mand på tog type ophold, du skal af sted på, kan der være forskellige regler. Mange regler er afhængige af opholdets destination og varighed. Der er f.eks. stor forskel på, om du er 3 måneder i Østrig eller 12 måneder i Kina.

I dette afsnit kan du læse om visumregler, forsikringsforhold, bolig- og skatteforhold. Derudover kan du læse om akkreditering og godkendelse af uddannelsesophold på tværs af grænserne, f.eks. hvorledes en bestemt udenlandsk uddannelse kan anerkendes, når du vender hjem til Danmark. Endelig kan du læse om Europass-dokumenterne, som du kan bruge til at vise kompetencer og kvalifikationer på tværs af landegrænserne.

Hverdagen som studerende i udlandet

Hvordan er livet og hverdagen som studerende i udlandet egentlig?

Hverdagen som studerende i udlandet - Læs mere

Udfordringer når du studerer i udlandet

Hvordan håndterer du bedst de udfordringer, du møder, når du skal studere eller være i praktik i udlandet?

Udfordringer når du studerer i udlandet - Læs mere

Europass - få papir på det du lærer

Tag Europass med i bagagen og gør det nemt for en udenlandsk arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution at se, hvad du kan.

Europass - få papir på det du lærer - Læs mere

Uddannelse og anerkendelse

Hvis du gerne vil rejse til udlandet for at studere eller arbejde, er det vigtigt at tænke på anerkendelse af din uddannelse. Dels hvordan din danske uddannelse bliver anerkendt i udlandet og dels hvordan den uddannelse, du tager i udlandet, anerkendes i Danmark.

Uddannelse og anerkendelse - Læs mere

Inden for EU

Når du rejser inden for EU's grænser, gælder en række bestemte forhold og rettigheder. Her kan du læse om dine rettigheder som EU-studerende, blandt andet om retten til fri bevægelighed inden for EU.

Inden for EU - Læs mere

Visum, arbejds- og opholdstilladelse

Det er altid en god idé at undersøge, hvordan forholdene er for indrejse og ophold i det land, du skal til, og vær sikker på, at dit pas ikke udløber, mens du er af sted.

Visum, arbejds- og opholdstilladelse - Læs mere

Sygesikring og Socialsikring

Reglerne for sygesikring og arbejdsløshedsforsikring i forbindelse med studie- og arbejdsophold i udlandet er forskellige, alt efter hvilket land du rejser til, og hvor længe du er væk

Sygesikring og Socialsikring - Læs mere

Andre forsikringer

Nogle forhold skal stadig dækkes af dine egne private forsikringer.

Andre forsikringer - Læs mere

Skatteforhold

Reglerne om skat er komplicerede, og derfor skal du kontakte skattemyndighederne inden afrejse for at få klar besked om skat og indtægt under netop dit udlandsophold.

Skatteforhold - Læs mere

Bolig

Boligforhold og levevilkår varierer en del fra land til land. Her får du inspiration til, hvordan du finder bolig i det land, du rejser til.

Bolig - Læs mere

Sprogtests

Ofte skal du bestå en international sprog- eller kompetencetest for at blive optaget på en udenlandsk uddannelsesinstitution. Flere af disse prøver kan aflægges i Danmark.

Sprogtests - Læs mere

Hvem kan hjælpe dig

Læs om de organisationer, der kan hjælpe dig med dit ophold og med at rejse ud.

Hvem kan hjælpe dig - Læs mere