StudySEA vejleder om studier og praktik i udlandet og kan gratis hjælpe med ansøgningen til mere end 40 internationale universiteter.

StudySEA er en privat organisation som tilbyder vejledning om studier og praktik i udlandet. Som officiel repræsentant i Danmark for over 40 internationale universiteter kan StudySEA gratis hjælpe studerende med ansøgningen til universiteterne. StudySEA kan hjælpe studerende som søger:

  • Studieophold i udlandet som del af en dansk videregående uddannelse
  • Hel uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau
  • Sabbatår med universitetsstudier i udlandet

StudySEA formidler også praktik i udlandet og kan mod betaling hjælpe studerende på de videregående uddannelser med at arrangere et meritgivende praktikophold i Australien, USA eller Vietnam.
StudySEA kan ligeledes hjælpe med at arrangere det lovpligtige J-1 praktikvisum til studerende som selv har fundet en praktikplads i USA.

StudySEA har kontor i København, men rejser regelmæssigt rundt i landet og afholder infomøder og personlige vejledningsmøder. StudySEA bestræber sig på at gøre det nemt og overskueligt for studerende som vil til udlandet. Du kan læse mere om StudySEA på hjemmesiden www.studysea.dk.