Erasmus+

Erasmus+ er et tilskudsprogram, der støtter uddannelse, ungdom og idræt. Det er muligt for grupper, institutioner og organisationer at søge om penge til forskellige typer af projekter. 

• Du kender måske Erasmus+ fra især universiteterne, hvor du kan få tilskud til dit udvekslingsophold. Men du behøver ikke gå på en uddannelse for at få tilskud fra Erasmus+. 

• Der er mulighed for at få tilskud som organisation eller uformel gruppe til en ungdomsudveksling, hvor unge fra forskellige lande mødes i en kort periode og udvikler sig og opnår ny viden – uden for det formelle uddannelsessystem. Du kan læse mere om det her.

•  Organisationer har også mulighed for at få tilskud til et samarbejdsprojekt med organisationer i andre lande til videndeling og udviklingsinitiativer. Du kan læse mere om samarbejdsprojekter her.

•  Der er også mulighed for at få tilskud til lokale, regionale, nationale eller europæiske projekter gennem Youth Participation Activities. Her kan projekter drevet af unge og for unge få tilskud til projekter, der styrker unges demokratiske deltagelse. Du kan læse mere her. 

Erasmus+ har mange muligheder for tilskud, og du kan læse om alle tilskudsmulighederne fra Erasmus+ her.