Grundskole

Hvis du gerne vil til udlandet, mens du går i grundskole

Hvis du gerne vil til udlandet, mens du går i grundskole, findes der forskellige programmer og tilskudsmuligheder, blandt andet EU-Kommissionens program Erasmus+ for børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelser samt Nordisk Ministerråds program for nordisk-baltisk samarbejde, Nordplus Junior.
For begge programmer gælder det, at du ikke kan søge som enkeltperson, men at det er din skole, der skal søge om tilskud. Det er derfor også din skole, du skal kontakte, hvis du gerne vil i gang med internationalt samarbejde eller på udveksling.

Læs mere om Erasmus+ her.

og Nordplus junior her.

Udlandet med skolesøgende børn

Hvis du flytter til udlandet med skolesøgende børn, må du beslutte, om de skal indgå i det lokale skolesystem, eller om de skal undervises på en international skole – hvis en sådan findes.

I mange lande er privatskoler meget udbredte. Kontakt det pågældende lands repræsentation herhjemme eller den danske repræsentation i udlandet for at få hjælp til at finde den rette skole.