Til vejledere: Euroguidance

Euroguidance er et europæisk netværk af nationale ressourcecentre for vejledning. Mobilitet. Formidling. Udvikling. Euroguidance Danmark fremmer den europæiske dimension i vejledningen og formidler information om vejledningssystemer og livslang vejledning for at bidrage til udvikling af netværk, samarbejde og mobilitet blandt vejledere i Europa. Euroguidance netværket blev startet i 1992 og er støttet EU (Erasmus+).

En ung mand lytter opmærksomt til en midaldrende kvinde, mens hun forklarer noget under en diskussion, med åbne bøger og blade på bordet foran sig.

Euroguidance netværket skal fremme den europæiske dimension i livslang læring ved bl.a:

1. Fremme opmærksomheden om de europæiske instrumenter om færdigheder og kvalifikationer

2. Give uddannelse og rådgivning til vejledningscentre om europæiske muligheder for uddannelse og arbejde

3. Støtte samarbejde og gensidig læring på europæisk og nationalt plan

4. Støtte vejlederes kompetenceudvikling

5. Udvikle information og redskaber for vejledere

Du kan lære mere om Euroguidance her.