Udgifter og indtægter ved et udlandsophold

Læg et budget

Når du skal lægge et budget for dit udenlandsophold, er det vigtigt, at du husker alle de store og mellemstore poster. Det er en god idé at undersøge, hvad det koster at bo i det land, du skal til. Leveomkostningerne kan adskille sig meget fra Danmark, og det har betydning for dit budget.

Det er en god ide at lægge et budget, allerede inden du tager af sted, så du har et overblik over dine forventede indkomst og udgifter, samt mulighed for at supplere din opsparing, hvis det er nødvendigt. Hvis du vil se et eksempel på, hvordan man kan opstille et budget, kan du se det her.

Udgifter og indtægter ved et udlandsophold

Din indkomst kan inkludere:

• Legater

• Praktikløn

• Tilskud fra OPU-ordningen

• Opsparing

Dine udgifter kan inkludere: 

• Husleje

• Forsikringer

• Mad 

• Transport – herunder til og fra oplæringsstedet