Ungdomsuddannelse

Går du i gymnasiet, eller skal du til at starte, har du mulighed for udveksling, eller du kan vælge at tage hele din uddannelse i udlandet. Nogle gymnasier/erhvervsskoler har faste ordninger og tilbud om ophold i udlandet. Der er gymnasier/erhvervsskoler med en international profil, dvs. at de eksempelvis tilbyder studieture og klasseudvekslinger og har andre internationale aktiviteter.

Studietur og udveksling

Især på erhvervsskolerne er der internationale forløb eller klasser, der omfatter én eller flere udvekslinger med udenlandske klasser. De fleste er af 1-2 ugers varighed, men enkelte gymnasier/erhvervsskoler tilbyder, at man kan følge et længere undervisningsforløb i f.eks. Australien eller Kina i op til seks måneder. Det kaldes “rejseklasser” (på både gymnasier og erhvervsgymnasier) – dvs. at hele klassen tilbringer flere måneder på en skole i udlandet med en blanding af danske og udenlandske lærere. Institutionerne betaler undervisningsudgifterne, men eleverne betaler selv rejse og ophold. Din vejleder kan også hjælpe dig med at finde frem til disse skoler. Flere gymnasier samarbejder med skoler i de nordiske og baltiske lande om studieture og udvekslinger af elever og lærere. Der er også mulighed for studieture og udvekslinger inden for Europa med EU-programmet Erasmus+ for børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelser. Her er det din skole, der indgår i et partnerskab med skoler eller andre relevante organisationer i udlandet, og inden for dette partnerskab er der så mulighed for kortvarige eller længerevarende elevudvekslinger. 

Læs mere om programmet og mulighederne for tilskud her. 

En kvinde med langt hår står i en lufthavnsterminal, oplyst af en skarp sol, holder en kuffert og kigger ud over landingsbanen.

Hel ungdomsuddannelse i udlandet

Hvis du vil tage hele din ungdomsuddannelse i udlandet, har du mulighed for at søge på lige fod med landets egne borgere. Det kræver, at du kan sproget i landet.
En række internationale skoler udbyder en international studentereksamen – International Baccalaureate/IB – der også kan tages på en af de internationale skoler og enkelte gymnasier her i landet. Disse skoler har elever fra hele verden, og miljøet er derfor i sagens natur meget internationalt.

Læs mere om IB her. 

Hvad kan du bruge en international eksamen til?
Nordiske studentereksaminer, den internationale studentereksamen og den tilsvarende europæiske sidestilles med danske gymnasiale uddannelser og er generelt adgangsgivende til videregående studier her i landet. Studentereksaminer fra andre lande burde i princippet være adgangsgivende, men der kan være bestemte krav til studiet, der gør, at man ikke kan blive optaget alene med den udenlandske studentereksamen. Det kan f.eks. være, at man skal have matematik på et bestemt niveau for at blive optaget på dyrlægestudiet. Spørg dig for på den danske uddannelsesinstitution.