Ansøgnings- og indskrivnings- og optagelsesvilkår er meget forskellige fra land til land.

Det er derfor altid en god idé at kontakte den institution, du ønsker at blive indskrevet eller optaget på.

Start med at kontakte institutionen

Generelt giver en dansk eller international gymnasial uddannelse adgang til at søge ind på de videregående uddannelser i udlandet, men det er ofte en god idé at henvende sig direkte til den institution, du ønsker at blive indskrevet eller optaget på for at få oplysninger om specifikke krav og procedurer. Der findes ikke fra dansk side et krav om tilladelse til, at danske studerende kan læse i udlandet.

De fleste uddannelsesinstitutioner i udlandet har informationskontorer for udenlandske ansøgere og studerende. En del lande har kulturinstitutter i Danmark, hvor du kan få oplysninger om uddannelse i de respektive lande, f.eks. Institut Français og British Council

Eksamensbevis på engelsk, tysk eller fransk

Langt de fleste danske uddannelsesinstitutioner kan udstede engelske, tyske eller franske versioner af deres uddannelsesbeskrivelser og eksamensbeviser.

Alle videregående uddannelser skal udstede et Europass Diploma Supplement, som er et engelsksproget bilag til det danske eksamensbevis. Europass Diploma Supplement er et personligt dokument, der skal indeholde oplysninger om uddannelsens indhold, omfang, niveau og om de erhverv, uddannelsen sigter imod. Du kan anvende Europass Diploma Supplement i forbindelse med ansøgning om videreuddannelse på en udenlandsk uddannelsesinstitution eller i forbindelse med jobsøgning i udlandet.

Læs mere om hvordan du med Europass
kan dokumentere dine kompetencer
Europass logo


Undervisningsministeriet har desuden oversat den danske 7- og 13-skala til engelsk, tysk og fransk. Du kan bruge oversættelsen, hvis du skal gøre rede for din uddannelsesmæssige baggrund i forbindelse med uddannelse i udlandet. Se Karakterskalaer og find yderligere information hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Sprogtest

For at blive optaget på en videregående uddannelse i udlandet skal du ofte kunne dokumentere, at dine sprogfærdigheder er gode nok til, at du kan følge undervisningen. Dokumentationen er som regel en bestået sprogtest. Du bør i god tid undersøge, hvorvidt den udenlandske uddannelsesinstitution kræver en bestået sprogtest for at optage og indskrive udenlandske studerende. Se under de enkelte lande i menupunktet Information om lande eller læs mere om sprogtests hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Forberedende sprogkurser

Mange danske uddannelsesinstitutioner arrangerer sprogkurser for studerende, der skal på studieophold i udlandet. Du skal kontakte din egen uddannelsesinstitution for at få oplysninger om sprogundervisning. Som regel er denne undervisning gratis eller bliver betalt gennem forskellige former for støtte, f.eks. fra Erasmus+-programmet. Mange udenlandske universiteter udbyder desuden sprogundervisning for udenlandske studerende i sommerperioden.

Udvekslingsstuderende

Flere danske videregående uddannelsesinstitutioner har indgået udvekslingsaftaler med uddannelsesinstitutioner i hele verden. Det største antal udvekslinger finder sted inden for Norden og EU, hvor aftalerne typisk er omfattet af uddannelsesprogrammerne Nordplus og Erasmus+.

Er studieopholdet i udlandet et led i en formaliseret udvekslingsaftale mellem uddannelsesinstitutioner, er der som regel helt klare regler for indskrivning.

Gæstestuderende

Nogle studerende tager på gæsteophold ved en udenlandsk uddannelsesinstitution. Det drejer sig f.eks. om specialestuderende, som tager til udlandet for at få bedre adgang til skriftlige kilder eller for at få interviews med udenlandske forskere. Det kan også være studerende der indskriver sig et enkelt semester eller på et enkelt fag på en udenlandsk uddannelse.

 

At være gæstestuderende kaldes ofte også 'free mover', hvilket betyder, at man organiserer sit studieophold på eget initiativ uden om udvekslingsordningerne.

Vælger du et studieophold i udlandet, som ikke er et led i en formaliseret udvekslingsaftale, vil du i mange tilfælde kunne blive optaget som gæstestuderende. Gæstestuderende skal som regel dokumentere deres akademiske tilknytning over for det udenlandske uddannelsessted, og at de er optaget på en videregående uddannelsesinstitution i Danmark. Du skal have en oversat dokumentation på dit danske studieforløb og ofte udtalelser fra dine danske undervisere, før du kan blive indskrevet på en udenlandsk uddannelsesinstitution. Du skal selv skaffe kontakten til den udenlandske uddannelsesinstitution og sikre dig lektionskataloger og kursusbeskrivelser for at få godkendt opholdet, inden du tager af sted.

Der findes forskellige private organisationer, der kan hjælpe dig med at få styr på de praktiske forhold, der er i forbindelse med selv at planlægge og forberede et ophold som gæstestuderende på en udenlandsk uddannelsesinstitution. Læs mere under 'Tag en del af din uddannelse i udlandet'

Som gæstestuderende har du som regel ret til at aflægge prøver på samme måde som udvekslingstuderende, men du kan ikke færdiggøre din uddannelses på den udenlandske institution, dvs. få en grad derfra.

Du skal desuden være opmærksom på, om du skal betale en studieafgift, hvis du indskriver dig som gæstestuderende på en udenlandsk uddannelsesinstitution.

Indskrivning på uddannelsesinstitution i Norden

Uddannelsessøgende, som er bosat i et nordisk land, kan søge indskrivning på de videregående uddannelser i hele Norden på samme vilkår som landets egne ansøgere. Ansøgningsfristerne varierer meget på de forskellige uddannelsesinstitutioner, og der sker hyppigt ændringer. Du må derfor henvende dig til de enkelte institutioner for at få præcis information.

Det er også muligt at tage et udvekslingsophold eller et gæsteophold ved de nordiske uddannelsesinstitutioner. Se i øvrigt artiklerne om de nordiske lande.

Få mere at vide

Ploteus - EU-Kommissionens portal om uddannelse i 33 europæiske lande.