Reglerne for sygesikring og arbejdsløshedsforsikring i forbindelse med studie- og arbejdsophold i udlandet er forskellige, alt efter hvilket land du rejser til, og hvor længe du er væk

Skal du på studie- eller arbejdsophold i Europa i op til et år, kan du læse om brug af EU-sygesikringskortet. Det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til  læge- og hospitalshjælp på samme niveau som borgerne i lige netop det land, du skal til. Læs om det blå EU-sygesikringskort på Borger.dk

Social sikring i udlandet

Social sikring omfatter blandt andet sygesikring. I Danmark er alle borgere dækket af den offentlige sygesikring via det gule sygesikringskort og har dermed ret til gratis læge- og hospitalshjælp.

Fra 1. august 2014 kan det gule sundhedskort ikke længere benyttes som rejsesygesikring i udlandet. I stedet kan du benytte det blå EU-sygesikringskort eller benytte en privat rejseforsikring.

Læs mere om det blå EU-sygesikringskort og det gule sundhedskort her

Nogle forhold skal stadig dækkes af dine egne private forsikringer.

Arbejdsløshedsforsikring

Som lønmodtager i et EØS-land eller i Schweiz skal du som hovedregel være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor du arbejder. EØS omfatter alle EU-lande samt Norge, Island og Liechtenstein. Man kan kun være forsikret i ét land, og når du bliver optaget i en a-kasse i opholdslandet, skal du udmelde dig af den danske.

Vender du tilbage til Danmark efter endt ansættelse i udlandet, kan du få overført din forsikrings- og beskæftigelsesperiode. Du skal i den forbindelse søge om at blive genoptaget i den danske a-kasse inden 8 uger efter udmeldelsen af den udenlandske a-kasse. Søger du for sent, mister du retten til overførsel.

Inden hjemrejsen bør du henvende dig til de udenlandske myndigheder, ofte a-kassen eller arbejdsformidlingen, og bede om en blanket E-301, som du skal udfylde og få stemplet af de udenlandske myndigheder. Attest E-301 bekræfter, hvilke arbejds- og forsikringsperioder du har haft i det pågældende land. Blanketten afleveres til den danske a-kasse ved hjemkomsten. Der gælder særlige regler, hvis du har været i udlandet i mere end 5 år.

Du kan læse mere om arbejdsløshedsforsikring i udlandet på borger.dk

Private forsikringer

Du skal selv sørge for at være forsikret mod indbrud, ulykke osv. også når du er i udlandet. Kontakt dit eget forsikringsselskab inden afrejse for at høre om du kan tage din ulykkesforsikring, indboforsikring og bilforsikring med. Husk også at tjekke om f.eks. din bagage er forsikret. Du kan også kontakte International Health Insurance Danmark a/s som tilbyder forsikringer ved ophold i udlandet.

Ellers skal du optage nye i et udenlandsk forsikringsselskab. Du kan få råd og vejledning fra Forsikringsoplysningen

Som studerende har du mulighed for at tegne en rejseforsikring hos StudenterForsikring
Rejseforsikringen omfatter bl.a. sygesikring, hjemtransport i forbindelse med sygdom og ansvarsforsikring. Du har desuden mulighed for at tegne ekstra indbo- og bagageforsikring samt ulykkesforsikring.

Værd at vide

Ophold i Europa i under et år

Ophold i Europa i over et år

Ophold uden for Europa

Dagpenge når du kommer hjem