Flere og flere studerende ved videregående uddannelser har mulighed for praktikforløb i deres uddannelse. Her kan du læse om de muligheder, der er for at tage et praktikforløb i udlandet.

Et praktikophold kan være lønnet eller ulønnet, med eller uden bolig, relateret til dit speciale, et almindeligt arbejdsophold osv. Mange internationale organisationer tilbyder praktik for studerende i de videregående uddannelser.

Som udgangspunkt vil praktikopholdet være et supplement til din formelle uddannelse. Er det faglige indhold relevant i forhold til din uddannelse, vil studienævnet på din uddannelse kunne give dig merit for dele af opholdet. Undersøg dette inden du tager af sted.

Sådan kommer du i gang

  • Start i god tid; et år før du skal af sted, er ikke for tidligt
  • Undersøg, om der er ansøgningsfrister, der skal overholdes. De ligger typisk 6-9 måneder før praktikken starter
  • Undersøg også de formelle krav, f.eks. alder og beståede eksaminer
  • Undersøg om du skal vedlægge anbefalinger, oversatte eksamensbeviser osv. til ansøgningen
  • Du skal selv sørge for arbejds- og opholdstilladelse, forsikringer osv. Undersøg om dit praktiksted kan hjælpe. Læs mere om de praktiske forhold
  • Måske skal du selv finde en bolig. Hvis praktikstedet plejer at modtage praktikanter, kan det være, at du kan overtage en bolig fra den tidligere praktikant - forhør dig hos praktikstedet

I videoen nedenfor kan du høre Mille fortælle om sine oplevelser og udfordringer i forbindelse med et praktikophold hos en ejendomsmægler i USA. Mille læser finansbachelor på Niels Brock i København.

Dokumentation for opholdet

Det kan være en fordel at kunne dokumentere udlandsophold, hvis du senere ønsker at arbejde i udlandet. Dit praktikophold i udlandet vil ikke altid fremgå af dit uddannelsesbevis. Du kan med fordel bruge Europass, som er fem elektroniske dokumenter, der skal gøre det nemmere at formidle dine kompetencer eksempelvis til en udenlandsk arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution.

Europass logoLæs mere om Europass
og kom nemt og hurtigt i gang med at dokumentere dine internationale kompetencer

Hvis praktikken er foregået i et andet EU-land, kan du få et Europass Mobilitetsbevis (et EU-anerkendt dokument), som beskriver, hvad du har lavet under opholdet. Beskrivelsen er på flere sprog. Læs mere om Europass Mobilitetsbevis

Tilskud til praktik i udlandet

Hvis dit praktikophold foregår som en del af din uddannelse, kan du søge om tilskud til rejse- og opholdsudgifter igennem ét af de nedenstående programmer.

Praktik i Norden og Baltikum

Hvis du vælger at tage en praktikperiode i et nordisk eller baltisk land, kan du få tilskud til et ophold på 1-12 måneder via Nordplus-programmet. Du skal søge om et Nordplus-stipendium på din egen uddannelsesinstitution.

Praktik i Europa - i øvrigt

Hvis du vælger at tage en praktikperiode i et europæisk udlandet, kan du få tilskud til et ophold på 2-12 måneder i ét af de 34 lande (p.t. særlige vilkår for Schweiz), der deltager i Erasmus+ programmet. Du skal søge om et stipendium under Erasmus+: videregående uddannelse via din egen uddannelsesinstitution.

Studerende og nyuddannede kandidater kan også komme i praktik på skoler, gymnasier mv. og kan finde praktikopslag på nordiske skoler via en database. Læs om databasen her

Du kan også læse mere om praktikmuligheder inden for Europa på Den Europæiske Ungdomsportal

Værd at vide

Praktik i EU's institutioner

Praktik ved ambassader og kulturinstitutter

Praktik i internationale og andre europæiske organisationer

Praktik i interesseorganisationer og NGO'er

I praktik gennem udvekslingsorganisationer

Praktik i en virksomhed

Praktik for kommende undervisere