Kunne du tænke dig at komme til udlandet og arbejde? Læs om mulighederne for at arbejde i og uden for Europa, om ansættelseskrav, om at arbejde i et udviklingsland og om, hvordan du kan få hjælp til at finde arbejde.

Som arbejdssøgende i et andet land skal du selv arrangere opholdet og sørge for at de praktisk ting i orden. Du kan læse mere om f.eks. SKAT, Greencard, udmelding af folkeregister i afsnittet, Helt praktisk. Du får normalt løn, men det er som regel kun minimumslønnen i det land, du er.

Du kan søge efter et arbejde på internettet (de udenlandske søgemaskiner) eller kontakte landets kulturinstitut for flere oplysninger (eksempelvis British CouncilGoethe-Instituttet, det franske kulturinstitut, det italienske kulturinstitut)

Du kan også kontakte arbejdsformidlingen i landet eller spørge en Eures-vejleder på dit lokale Jobcenter herhjemme.

Værd at vide

Jobsøgning i udlandet

Ansættelseskrav

Arbejde i EØS-lande

Arbejde uden for EØS lande

Arbejde i udviklingslande

Au Pair-ophold

Ophold i Kibbutz